Engin Tınmaz

Engin Tınmaz

Şarkılı ve türkülü, politik, adab-ı muaşeret yüklü, insancıl bir blog... Amacı tarihe kayıt tutmak, yüzyıllardır olduğu gibi...