Learning Shapes With Toy Cars - awesome idea for hands-on learning about shapes!

Learning Shapes With Toy Cars

Learning Shapes With Toy Cars. Create your own shaped road tracks using black sandpaper. Teach your toddler or preschooler their shapes with a triangle, square, circle, rectangle, pentagon and octagon road track.

Counting activity for kids using pompoms

Simple counting activity for children

Counting with pom poms. Here is a simple counting activity for children, especially preschoolers. Simple to set up it can suit individual needs and develops fine motor skills.

Make a Ball Maze Hand-Eye Coordination Game - Great boredom buster for kids!

Make a Ball Maze Hand-Eye Coordination Game

Make a Ball Maze Hand-Eye Coordination Game – Great boredom buster for kids!… Make a Ball Maze Hand-Eye Coordination Game – Great boredom buster for kids! Make a Ball Maze Hand-Eye Coordination Game – Great boredom buster for kids!

A big developing toy set of tablets 12m /Quiet Book by MiniMoms

A big developing toy (set of tablets) /Quiet Book, Busy Book, Eco friendly, educational - 24 pages year)

Den här sorteringsövningen är ett av våra försök att hitta meningsfulla aktiviteter till alla barn. Vi sorterar här efter form⏹⏺ "Sortera hjälper barnen att strukturera sin verklighet och leder till upptäckter av föremåls egenskaper och relation till varandra" (Citat ur små barns matematik, NCM) #förskola #lpfö#meningsfullaaktiviteter #sortering#geometriskaformer #matte#matematik

Den här sorteringsövningen är ett av våra försök att hitta meningsfulla aktiviteter till alla barn. Vi sorterar här efter form⏹⏺ "Sortera hjälper barnen att strukturera sin verklighet och leder till upptäckter av föremåls egenskaper och relation till varandra" (Citat ur små barns matematik, NCM) #förskola #lpfö#meningsfullaaktiviteter #sortering#geometriskaformer #matte#matematik

A big developing toy set of tablets /Quiet Book Busy door MiniMoms

A big developing Baby toy (set of quiet tablets) /Quiet Book, Busy Book…

Pinterest
Search