Pinterest • Dünyanın fikir kataloğu

6. Erol Deneç (1941 – ) ♥♥♥ (Üzerinde Bahar Çiçekleri Açmış) Erol Deneç 1960’ta İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi’ne girer ve Anton Lehmden’den resim eğitimi alır. Lehmden’in evinde Deneç’in çalışmalarını gören Ernst Fuchs, “Resim yapan Türk, Doğu’dan bize ulaşan bir ışık” şeklinde tanımladığı Deneç’i 1964’te Viyana’ya davet eder. Fuchs’un evinde 8 aylık bir çalışma sonucu beş ünlü profesörün bulunduğu sergiye katılan Deneç, Viyana’nın tanıdığı bir isim olur.

1

Sabah Egzersizine Alışmanın Yolları

2
1

3. Utku Varlık (1942 – ) ♥♥♥ Utku Varlık, 1961 yılında girdiği Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde resim, Sabri Berkel atölyesinde ise gravür ve litografi eğitimi alır. 1970 yılında devlet bursu ile Paris’e gider, daha sonra Paris’e yerleşir. “Eğer bir düş giderek resme dönüşüyorsa, resim de sonuçta düşe dönüşür” diyen Utku Varlık, figür, nesne ve mekan bağıntılarından yola çıkan, fantastik-gerçekçi bir üslupla kurgulanmış resimlerinde düşsel…

18. Komet (1941 – ) (Figürlü Kompozisyon, 2008) ♥♥♥ Asıl adı Gürkan Coşkun olan Komet, kuyruklu yıldız anlamına da gelen Komet adını, bir müzik grubundan esinlenerek alır. Güzel Sanatlar’dan sonra Paris’te resim üzerine eğitim görmüş ve bugün Türkiye’de pek yaygın olmayan fantastik realizm (düşbilimsel gerçekçilik) denilen akımın temsilcisi olmuştur. Nüktedanlığıyla da bilinen Komet resimlerinde felsefe, romantizm ve komediyi karıştırdığını ve nüktedan yönünü vurguladığını söylemiştir.

1

9. Fikri Cantürk (1933 – ) (Okyanus Aşan Güvercinler, 2003) ♥♥♥ Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden mezun olan Cantürk, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi, çeşitli öğretmen okullarında yöneticilik ve resim öğretmenliği yaptı. 1965-1966 yıllarında Paris’te öğretmen yetiştiren kurumlarda incelemeler, araştırmalar ve sanat çalışmaları yapan Cantürk, Samsun Eğitim Enstitüsü’ne atandı ve Resim-İş Bölümü’nün kurulmasında görev aldı,

17. Mazhar Toğrul (1951 – ) (Aynalı Yol, 2005) ♥♥♥ 1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Lisans diplomasını aldı. 1988 yılında Pulsarlarda Kutupsal Elektron Jeti teorik fizik tezi, ABD Princeton Üniversitesi arşivine alındı. 1990-1992 yılları arasında İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Almanya, Brezilya ve ABD’de müzelerde etütler yaptı. 1992-1997 yıllarında post-empresyonist ve 1998-1999 yıllarında soyut dışavurumcu resimler yaptı.

1

15. Ergin İnan (1943 – ) (İlyas Meleği, 2012) ♥♥♥ Ergin İnan, fantastik gerçekçi resimlerinde çok boyutlu, çok anlamlı ve çok görüntülü varlıkların sürekliliği ekolojik, biyolojik ve tinsel bağlamda ele alınmakta, evrensel imgelerin yanı sıra kültürel imgeler de kullanmaktadır. Kaligrafi, dinsel kitap sayfaları, eski mezar taşlarını anımsatan yazılı yüzeyler, portreler, yüzler, sözler, eller ve böcekler, yeni ve özgün bir anlatım biçimi içinde bu resimlerde yer almaktadır.

1

16. Ekrem Kahraman (1948 – ) (Kutsal Uzaklık, 2012) ♥♥♥ 1971’de İstanbul Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1980’li yılların ortalarına kadar yaptığı resimlerde, Çukurova peyzajını renkli bir şiirsellik içinde yansıttı. Geniş gökler altında pamuk tarlalarının yer aldığı bu dönem çalışmalarını, aynı kompozisyon şeması saklı tutularak, doğa görüntüsünün soyut plastik elemanlarla derinliğe doğru çekildiği, imgesel bir espas dokusunun ön plana çıktığı daha fantastik resimler izledi.

14. Habip Aydoğdu (1952 – ) ♥♥♥ (İçimizdeki Büyük Yangın, 2002) Habip Aydoğdu, uzay boşluğu içinde doğanın ve figürlerin parçalanmış formlarını, fantastik yaratıklara dönüştürdüğü lekesel soyutlamalarını, 1980 sonlarında, kuş başlı, insan gövdeli, mitolojik yaratıklar, 1990’larda uzay boşluğunda asılı fantastik figür ve biçimler, aniden ortaya çıkan panik yüz ifadeleri, hırçın fırça vuruşları, renk lekeleri, deformasyon ile güçlü dramatik anlatımları ortaya koymuştur.

12. Teoman Südor (1943 – ) (Sürrealist Kompozisyon, 1998) ♥♥♥ Resimlerinde sonsuz uzay boşluğunda, sınırlandırılmış mekanlarla, mekansal derinliği veren Teoman Südor, konusal olarak efsanelerden, mitolojiden ve doğanın gizeminden etkilendiğini söylüyor. ‘‘Resimsel alanda iki büyük derdim var, derinlik ve ışık’’ diyen Südor sözlerine şöyle devam ediyor: ‘‘Resim yaparken konuyu seçmiyorum, hayal ediyorum. Benim dünyam bu. Ben buna resmin içinde yaşam diyorum. Resmi yaparken kendi içimde ne…

Boş Beşik (Nenni Bebek Nenni) - Forum Gerçek

1

cuma ocaklı eserleri - Google'da Ara

1

“Sunflowers” by Orhan Peker $80.000

1
2

Komet__Swimming Boy http://www.turkishpaintings.com/content/mod_images/painters/works/large/z_komet_isimsiz_2009.jpg

1
1

Eşref Üren (1897 – 1984) 1 Mayıs 1953 bahar

3