Gümüşhane kadin kiyafeti Şal kuşaklık, günlük giysi-GELENEKLER VE TÖRELER Gümüşhane halkı çok dindandır. O kadar ki ildeki derneklerin yüzde 84’ünü cami yaptırma dernekleri oluşturur. DÜĞÜN-DOĞUM-ÖLÜM GELENEKLERİ Gümüşhane? ilinde halk inançlarının önemli bir Ölümü doğum ve çocukla ilgilidir. K ık dileklerinin gerçekleşmesi için .dak yerlerini ziyaret eder. Yöredf >i başlıca ziyaret yeri, Bektaşi Ba1' ve Tandır’dır. Kelkit’teki Dikilitaş ı ziyarete gelenler bir çubuğa mendil bağlayarak…

Gümüşhane kadin kiyafeti Şal kuşaklık, günlük giysi-GELENEKLER VE TÖRELER Gümüşhane halkı çok dindandır. O kadar ki ildeki derneklerin yüzde 84’ünü cami yaptırma dernekleri oluşturur. DÜĞÜN-DOĞUM-ÖLÜM GELENEKLERİ Gümüşhane? ilinde halk inançlarının önemli bir Ölümü doğum ve çocukla ilgilidir. K ık dileklerinin gerçekleşmesi için .dak yerlerini ziyaret eder. Yöredf >i başlıca ziyaret yeri, Bektaşi Ba1' ve Tandır’dır. Kelkit’teki Dikilitaş ı ziyarete gelenler bir çubuğa mendil bağlayarak…

GELENEKLER VE TÖRELER Halkın çok dindar olduğu Rize ilinde akrabalığa ve hemşeriliğe büyük önem verilir. Çeşitli batıl inançlara da rastlanır. Perilerin, din ulularının bere-ket, kötülüklerden koruma ve yardım için, türlü biçimlerde insanlara görün-düğüne inanılır. Bunun gizli tutulması gerektiği, açığa vurulursa kişinin çeşitli biçimlerde cezalandırılacağı inancı güçlüdür. Bazı yerlerin “kutsal” ya da “tekinsiz” oiduğu, bu nedenle oralarda abdestsiz bulunmamak gerektiği söylenir. Halk sık…

GELENEKLER VE TÖRELER Halkın çok dindar olduğu Rize ilinde akrabalığa ve hemşeriliğe büyük önem verilir. Çeşitli batıl inançlara da rastlanır. Perilerin, din ulularının bere-ket, kötülüklerden koruma ve yardım için, türlü biçimlerde insanlara görün-düğüne inanılır. Bunun gizli tutulması gerektiği, açığa vurulursa kişinin çeşitli biçimlerde cezalandırılacağı inancı güçlüdür. Bazı yerlerin “kutsal” ya da “tekinsiz” oiduğu, bu nedenle oralarda abdestsiz bulunmamak gerektiği söylenir. Halk sık…

*♥*Nesli Akçay*♥*: Kına Tepsisi

*♥*Nesli Akçay*♥*: Kına Tepsisi

Yollarda Hayat Var...: YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE...

Yollarda Hayat Var...: YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE...

sonsuzluk ayna magnet iletişim: facebook/ Ankara Magnet Organizasyon

sonsuzluk ayna magnet iletişim: facebook/ Ankara Magnet Organizasyon

Samsun ili eski kentte sokak manzarası-GELENEKLER VE TÖRELER  Halkı oldukça dindar olan Sam-sun’da, çeşitli batıl inançlara da rast-lanır. Din ulularının türbeleri ve mezar-ları, halk için adak yeri, ziyaretgâh du-rumundadır. Seyyid Kudbeddin, İsa Baba, Kılıç Dede, Şeyh Cüneyd Türbesi bunların başlıcalarıdır. Yörede yağmur duasına çıkmadan önce Şeyh Cüneyd Türbesi’nde kurban kesilir, dua edilir.   DÜĞÜN, DOĞUM VE ÖLÜM GELENEKLERİ Günümüzde yörede kız ve erkekler, eşlerini kendileri seçer…

Samsun ili eski kentte sokak manzarası-GELENEKLER VE TÖRELER Halkı oldukça dindar olan Sam-sun’da, çeşitli batıl inançlara da rast-lanır. Din ulularının türbeleri ve mezar-ları, halk için adak yeri, ziyaretgâh du-rumundadır. Seyyid Kudbeddin, İsa Baba, Kılıç Dede, Şeyh Cüneyd Türbesi bunların başlıcalarıdır. Yörede yağmur duasına çıkmadan önce Şeyh Cüneyd Türbesi’nde kurban kesilir, dua edilir. DÜĞÜN, DOĞUM VE ÖLÜM GELENEKLERİ Günümüzde yörede kız ve erkekler, eşlerini kendileri seçer…

kına gecesi hediyesi

kına gecesi hediyesi

Artvin tarihi fotoğraf 1905-1910-GELENEKLER VE TÖRELER Günümüzde Artvin, geçmişteki dışa kapalı, gelenek ve törelere sıkı sıkıya bağlı Artvin'den oldukça farklıdır. Nüfusun kırsal kesimden, kent mer-kezlerine doğru kayması geleneksel kültürün çözülmesine yol açmıştır. Gi-yim kuşamdan beslenme biçimine kadar değişime uğrayan kentlilerin yanında, köylerin çoğunda halk, geleneksel inançlarım ve yaşam biçimlerini korumaktadır. Köylerde birçok batıl inanç, günlük yaşamda önemli rol oy-namaktadır…

Artvin tarihi fotoğraf 1905-1910-GELENEKLER VE TÖRELER Günümüzde Artvin, geçmişteki dışa kapalı, gelenek ve törelere sıkı sıkıya bağlı Artvin'den oldukça farklıdır. Nüfusun kırsal kesimden, kent mer-kezlerine doğru kayması geleneksel kültürün çözülmesine yol açmıştır. Gi-yim kuşamdan beslenme biçimine kadar değişime uğrayan kentlilerin yanında, köylerin çoğunda halk, geleneksel inançlarım ve yaşam biçimlerini korumaktadır. Köylerde birçok batıl inanç, günlük yaşamda önemli rol oy-namaktadır…

Tahsin Gün : Kakava Şenlikleri | fotoritim arşiv-“Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul ediliyor. ” Çingene mitolojisine göre Kakava, Eski Mısır’da Tanrı-Kral-Firavun’un Kopt halkı (Kıpti) ile birlikte yaşayan ve kökeni başka bir topluma zulmetmeye dayanan ‘mucizevi olayların’ zamanla ‘bir inanca’ dönüşmesidir.

Tahsin Gün : Kakava Şenlikleri | fotoritim arşiv-“Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul ediliyor. ” Çingene mitolojisine göre Kakava, Eski Mısır’da Tanrı-Kral-Firavun’un Kopt halkı (Kıpti) ile birlikte yaşayan ve kökeni başka bir topluma zulmetmeye dayanan ‘mucizevi olayların’ zamanla ‘bir inanca’ dönüşmesidir.

Pinterest
Ara