Hıristiyanlık

Gizli Hıristiyanlık, Gizli Hristiyanlık nedir, nasıl ortaya çıktı, Crypto-Christianity, hıristiyan, müslüman, Çocukların devşirilmesi, Crypto Christians

Gizli Hıristiyanlık, Gizli Hristiyanlık nedir, nasıl ortaya çıktı, Crypto-Christianity, hıristiyan, müslüman, Çocukların devşirilmesi, Crypto Christians

Gizli Hıristiyanlık, Gizli Hristiyanlık nedir, nasıl ortaya çıktı, Crypto-Christianity, hıristiyan, müslüman, Çocukların devşirilmesi, Crypto Christians

Gizli Hıristiyanlık, Gizli Hristiyanlık nedir, nasıl ortaya çıktı, Crypto-Christianity, hıristiyan, müslüman, Çocukların devşirilmesi, Crypto Christians

Gizli Hıristiyanlık, Gizli Hristiyanlık nedir, nasıl ortaya çıktı, Crypto-Christianity, hıristiyan, müslüman, Çocukların devşirilmesi, Crypto Christians

Gizli Hıristiyanlık, Gizli Hristiyanlık nedir, nasıl ortaya çıktı, Crypto-Christianity, hıristiyan, müslüman, Çocukların devşirilmesi, Crypto Christians

Ayasofya mabedi İstanbul’un eski kültürlerinin bir göstergesidir.  İstanbuldaki  bu alanlar çok eski binlerce yıllık kültürlerin yaşandığı bölgelerdir.  Hıristiyanlık öncesi bir mabet alanıdır, burada ne kadar eski yapıların olduğu hakkında kaynaklar mevcut değildir.  Yeni bir kültür bölgeyi sahiplendikten sonra bölgenin eski  kültürel varlıklarını yok etmektedir.  Eski  mabetler çeşitli nedenlerle yıkılarak, yerine bu günkü mabed yapılmıştır

Ayasofya mabedi İstanbul’un eski kültürlerinin bir göstergesidir. İstanbuldaki bu alanlar çok eski binlerce yıllık kültürlerin yaşandığı bölgelerdir. Hıristiyanlık öncesi bir mabet alanıdır, burada ne kadar eski yapıların olduğu hakkında kaynaklar mevcut değildir. Yeni bir kültür bölgeyi sahiplendikten sonra bölgenin eski kültürel varlıklarını yok etmektedir. Eski mabetler çeşitli nedenlerle yıkılarak, yerine bu günkü mabed yapılmıştır

Fıfırlı cami/Şanlıurfa/// Osmanlı Döneminde yapı üzerinde rüzgar gülü benzeri materyaller olduğundan halk arasında “Fırfırlı Kilise” olarak isimlendirilmiştir.Yapı kilise olarak inşa edilmiştir. Kaynaklara göre Hıristiyanlık açısından büyük önem taşıyan ve Van bölgesindeki Varak Manastırında bulunan “Varak Haçı” 1092 yılında Urfa’ya getirilerek bu kiliseye (Aziz Havariyun Kilisesi) konulmuştur. Caminin mihrabı üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre 1956 yılında kiliseden camiye…

Fıfırlı cami/Şanlıurfa/// Osmanlı Döneminde yapı üzerinde rüzgar gülü benzeri materyaller olduğundan halk arasında “Fırfırlı Kilise” olarak isimlendirilmiştir.Yapı kilise olarak inşa edilmiştir. Kaynaklara göre Hıristiyanlık açısından büyük önem taşıyan ve Van bölgesindeki Varak Manastırında bulunan “Varak Haçı” 1092 yılında Urfa’ya getirilerek bu kiliseye (Aziz Havariyun Kilisesi) konulmuştur. Caminin mihrabı üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre 1956 yılında kiliseden camiye…

“İslâm’da ruhbanlık yok”sözünün aslı /..ruhbanlık Hıristiyanlığa mahsus bir kavramdır ve‘İslâm’da‘Hıristiyanlık’taki gibi’bir ruhbanlık yoktur.Hıristiyan din adamları sınıfına ruhban dendiğini bilsek bile bu bilgi ruhbanlıktan kastedilen şeyin evleviyetle dünyadan el-etek çekmek, bekâr yaşamak olduğu vâkıasını ortadan kaldırmaz.Ahlâk ve tasavvuf kavramlarına mürâcaat ettiğimizde ise ruhbanlık için zühd,terk-i dünya ve havf u haşyet gibi âyet ve hadislerde,sünnet-i…

“İslâm’da ruhbanlık yok”sözünün aslı /..ruhbanlık Hıristiyanlığa mahsus bir kavramdır ve‘İslâm’da‘Hıristiyanlık’taki gibi’bir ruhbanlık yoktur.Hıristiyan din adamları sınıfına ruhban dendiğini bilsek bile bu bilgi ruhbanlıktan kastedilen şeyin evleviyetle dünyadan el-etek çekmek, bekâr yaşamak olduğu vâkıasını ortadan kaldırmaz.Ahlâk ve tasavvuf kavramlarına mürâcaat ettiğimizde ise ruhbanlık için zühd,terk-i dünya ve havf u haşyet gibi âyet ve hadislerde,sünnet-i…

Zelve açık hava müzesi/Avanos/Nevşehir/// Bölge hıristiyanlık döneminin sonra ermesinden sonra da 1950'li yıllara kadar köy olarak kullanılmış. O yıllarda kaya evler içinde yaşayan insanlar daha sonra vadiye 2 km uzaklıkta kurulan Zelve Köyü'ne taşınmışlar.

Zelve açık hava müzesi/Avanos/Nevşehir/// Bölge hıristiyanlık döneminin sonra ermesinden sonra da 1950'li yıllara kadar köy olarak kullanılmış. O yıllarda kaya evler içinde yaşayan insanlar daha sonra vadiye 2 km uzaklıkta kurulan Zelve Köyü'ne taşınmışlar.

Muslar kaya evleri/Seben/Bolu/// Bu kaya evlerinin bazılarında kırmızı boya ile yapılmış haç işaretleri ile karşılaşılmıştır. Bazılarında da şapel, rolik çukurları bulunmuştur. Çeltikdere ‘deki kaya evleri Bizans Kilisesi karşısındadır. Bu buluntulara dayanılarak Seben Kaya evlerinin erken Hıristiyanlık döneminde kullanılmış olduğu sanılmaktadır.

Muslar kaya evleri/Seben/Bolu/// Bu kaya evlerinin bazılarında kırmızı boya ile yapılmış haç işaretleri ile karşılaşılmıştır. Bazılarında da şapel, rolik çukurları bulunmuştur. Çeltikdere ‘deki kaya evleri Bizans Kilisesi karşısındadır. Bu buluntulara dayanılarak Seben Kaya evlerinin erken Hıristiyanlık döneminde kullanılmış olduğu sanılmaktadır.

Konya Sille Aya Elena kilisesi ayrıntı

Konya Sille Aya Elena kilisesi ayrıntı

Ramadan Kareem / News / Information & Events / Home - World Organization of the Scout Movement »  The World Organization of the Scout Movement is an international, non-governmental organization composed of its recognized national Scout organizations. Its governing body is the World Conference, whi...

Ramadan Kareem / News / Information & Events / Home - World Organization of the Scout Movement » The World Organization of the Scout Movement is an international, non-governmental organization composed of its recognized national Scout organizations. Its governing body is the World Conference, whi...

Pinterest
Ara