Pinterest • Dünyanın fikir kataloğu

GEL, BUL, ANLA. “Tanrı, BİR çalı çırpı yığını üzerinde tecelli edip, DİLE GEL-ebiliyorsa annelik OL-arak adlandırdığımız O ENERJİ her ne ise değil erkek baba BEDENİ, hiç doğurmamış bir kadın bedeninde de TEZAHÜR ED-ebilir. Hayvan bedeninde de TEZAHÜR ED-ebilir. OL derse ağaç bedeninde de TEZAHÜR ED-ebilir, muhtemelen ediyordur da BİZ o FREKANSI ALGILA-yamadığımız için GÖR-ememekteyizdir. İnsana RUH PENCERESİNDEN BAK-ınca yılların bilgi birikimleri birer klişe yığınına…

1

köprülü, zebra, hayvan, at, evcilleşmemiş, at nalı, duvar kağıdı, hayvanlar, duvar kağıtları vektör

AYIZIT Ayzıt güzelliğin sembolüdür. Bu anlamda Sümer ve Yunan mitlerindeki İştar ve Afrodit’e (Venüs) benzer. Süt gölünden getirdiği damlayı çocuğun ağzına damlatır ve çocuğa ruh verir. İnsan yavrularını, kadınları, hayvanları ve hayvan yavrularını korur. Simgesi, Kuğu kuşlarıdır. Ayısıt’ı simgeleyen kuğular kutsal sayılır ve dokunulmaz. Kuğu aslında kutsal bir kızdır. Bu kız kuğunun beyaz tülünü üzerine giyince kuğu, çıkarınca kız olur.

1

Animal Totems are private to each individual and should not be shared. They come to you because you need them, although you may not know it at the time. However, I WILL share that the redtailed hawk in one of my totems..and comes when I need to hear it's message. :-)

866
165
2
Exemplore sitesinden

How to Find Your Animal Spirit Guide

Need help finding your spirit guide? or perhaps just want to learn more about spirit guides? This hub is full of information on what animal spirit guides are and how to go about finding yours.

129
21

June 2011 a very large mountain hare crossed my path on Mt Mansfield!

120
21

Foxes keep popping up in my life. I think they're trying to tell me something...

353
96
2