Pinterest • Dünyanın fikir kataloğu
mobile.twitter.com sitesinden

Ottoman Empire Pics on

[Ottoman Empire] Christian Women of Prinkipo Island (Büyükada), Istanbul, 1903 (Büyükada'da Hristiyan Kadınlar, 1903)

3

Hz. Huseyn adına yapılanlarla, onu bir daha katletmek../Geçen hafta İranlı bir dostla bu konuyu, kendisinin açması üzerine uzun uzun konuştuk. Zencirle döğünmeli, kafa yarmalı, kanlı tâziyelerin haram olduğunu söyledi.‘Ama, ulemâ, bu hususta -çok azı müstesna-, sessiz kalmayı yeğliyor,Huseyn mazlum bir şekilde milyonlarca kez daha katlediliyor’dedi.Hristiyan kitlelerce yapılan kocaman salib (haç) taşıma törenleri, zincirle dövünmeler, yaralamalar yerine; ‘alem taşıma’ ameliyeleri,yine...

Din ve Sınav #adminpanpa #mizah #din #imtihan #allah #tanri #islam #müslüman #hristiyan #cennet #cehennem #hayat #teizm #deizm #ateizm #agnostizm #makale

My son picked this. It is very nice. It is very ardú.

13