Pinterest • Dünyanın fikir kataloğu

Yahudilik, Hıristiyanlık ve sonunda Müslümanlık her alanda birbirinin kopyasıdır

İslamiyet’den Önce Cahiliyye Döneminde Ahiret İnancı Nasıldı? | Sorularla…

Seben Kaya Evleri: Bolu ili, Seben İlçesinde,birbirine yakın aralıklara, kayalara oyularak yapılmış çok sayıda evden oluşan yerleşim yerleri mevcuttur. Kaya evlerinden oluşan yerleşim yerinde, kırmızı boyalı haç işaretlerine rastlanması; bazı evlerde şapel, rölik çukuru gibi uygulamalara yer verilmesi; Seben Kaya Evlerinin Erken Hıristiyanlık Döneminden, Orta Bizans Dönemine kadar kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir. (Bolu, Türkiye)

1

Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen dünyanın en ünlü festivali ve en büyük karnavalı. Hıristiyanlık inancındaki Büyük Perhiz'den önce düzenlenmektedir. Karnavalda düzenlenen geçişlerde samba okulları ve milyonlarca insan yer almaktadır. http://www.wts.com.tr/brezilya.htm

Hristiyan Teolojisinde Sakrament Nedir?Sakrament, Hıristiyanlık'ta tanrının aktif olarak yer aldığına inanılan kutsal ayinlere verilen addır. Hıristiyanlık inancına göre sakrament tanrının kutsamasını, merhametini, lütfunu iştirak eden inananlara ulaştıran veya görünmeyen gerçekliği temsil eden görünen semboldür. Buna örnek olarak vaftiz etme verilebilir. Vaftizde su Kutsal Ruh'un hediyesinin lütfunu, günahların affını ve kilisenin bir üyesi olmayı temsil eder. Sakramente bir başka bakış ise…

Liman Caddesi: Efes kentinin limana bağlantısını sağlıyordu. 600 m. uzunluktaki cadde üzerine kentin Hıristiyanlık Döneminde anıtlar yapılmıştır.

Emperyalist” Misyonerlik? Onlarca yıllardan beri Batılı misyonerler, seküler antropolog ve tarihçilerin misyonerlerin Hıristiyanlık inancını yaymaya çalıştıkları kültürlerin “altını oydukları”na dair eleştirilerine maruz kalmışlardır.

TARİH VE ARKEOLOJİ: TARİHİ VERİLERLE KARAMANLI ORTODOKS TÜRKLER - hüküm süren Türkler arasında eşine az rastlanır bir hoşgörü ortamında Budizm, Maniheizm, Yahudilik, Müslümanlık ve Hıristiyanlık gibi farklı inançlar varlıklarını devam ettirebilmiştir. Bu bağlamda, Hıristiyanlığın, özellikle de doğu Hıristiyanlığının, İç Asya’ya ulaştığı ve Nasturi kilisesinin Türkler arasında kabul gördüğü ve hatta Horasan’dan bir Türkün bir süre bu kilisenin patrikliğini yaptığı da bugün kabul edilen bir…

1
1