Leylak

İlgili konuları keşfedin

Love Love Lilacs

Love Love Lilacs

Đó là khi tôi nhận ra mình cũng thích màu tím. Tôi không ngửi được mùi hương nào từ chúng. Tôi đang tưởng tượng những hương sắc bé nhỏ mỏng manh đang len lỏi vào tâm trí của mình. Trông chúng kìa, nhỏ bé, dịu dàng và mạnh mẽ làm sao !

Đó là khi tôi nhận ra mình cũng thích màu tím. Tôi không ngửi được mùi hương nào từ chúng. Tôi đang tưởng tượng những hương sắc bé nhỏ mỏng manh đang len lỏi vào tâm trí của mình. Trông chúng kìa, nhỏ bé, dịu dàng và mạnh mẽ làm sao !

Lovely Lilacs

Lovely Lilacs

This lilac bush in my neighbourhood has a bit of a split personality. It`s mostly purple but has one branch of white flowers. So cool!

This lilac bush in my neighbourhood has a bit of a split personality. It`s mostly purple but has one branch of white flowers. So cool!

Aiken House & Gardens: Our Summer Porch

Aiken House & Gardens: Our Summer Porch

I adore lilacs!  They hold a very special place in my husband Brad's heart as well -- they have them all over the place in Western Massachusetts where he grew up.

I adore lilacs! They hold a very special place in my husband Brad's heart as well -- they have them all over the place in Western Massachusetts where he grew up.

PARTAGE OF WAW MALEE...........ON FACEBOOK.........

PARTAGE OF WAW MALEE...........ON FACEBOOK.........

Lilac bouquet in white ironstone pitcher. YUM!

The most highly scented lilacs

Lilac bouquet in white ironstone pitcher. YUM!

Purple Lilac - State Flower of New Hampshire - bloom Approximately Memorial Day Weekend. Old Fashioned Lilacs are Purple and White.  New hybrid cultivars range from shades of purple, throughout the ranges of pink and white, to a Sunny  Bright Yellow. I had the old fashioned purple and white Lilacs for my weddings(2). They are beautiful and so fragrant.

Purple Lilac - State Flower of New Hampshire - bloom Approximately Memorial Day Weekend. Old Fashioned Lilacs are Purple and White. New hybrid cultivars range from shades of purple, throughout the ranges of pink and white, to a Sunny Bright Yellow. I had the old fashioned purple and white Lilacs for my weddings(2). They are beautiful and so fragrant.

Lilacs...

Lilacs...

Aiken House & Gardens: Lilacs and Garden Vignettes

Aiken House & Gardens: Lilacs and Garden Vignettes

Lush Lilacs - So beautiful with a sweet fragrance.

Lush Lilacs - So beautiful with a sweet fragrance.

shabby lovely...

shabby lovely...

Aiken House & Gardens: It's Lilac Season in our Garden

It's Lilac Season in our Garden

Aiken House & Gardens: It's Lilac Season in our Garden

FLOWERS: Lilacs from the "Woods"

FLOWERS: Lilacs from the "Woods"

Lavender

Lavender

Pinterest
Ara