Love Love Lilacs

Love Love Lilacs

Lovely Lilacs

Lovely Lilacs

Đó là khi tôi nhận ra mình cũng thích màu tím. Tôi không ngửi được mùi hương nào từ chúng. Tôi đang tưởng tượng những hương sắc bé nhỏ mỏng manh đang len lỏi vào tâm trí của mình. Trông chúng kìa, nhỏ bé, dịu dàng và mạnh mẽ làm sao !

Đó là khi tôi nhận ra mình cũng thích màu tím. Tôi không ngửi được mùi hương nào từ chúng. Tôi đang tưởng tượng những hương sắc bé nhỏ mỏng manh đang len lỏi vào tâm trí của mình. Trông chúng kìa, nhỏ bé, dịu dàng và mạnh mẽ làm sao !

Purple flowers

Purple flowers

Lilacs

Lilacs

Purple Lilac - State Flower of New Hampshire - bloom Approximately Memorial Day Weekend. Old Fashioned Lilacs are Purple and White.  New hybrid cultivars range from shades of purple, throughout the ranges of pink and white, to a Sunny  Bright Yellow. I had the old fashioned purple and white Lilacs for my weddings(2). They are beautiful and so fragrant.

Purple Lilac - State Flower of New Hampshire - bloom Approximately Memorial Day Weekend. Old Fashioned Lilacs are Purple and White. New hybrid cultivars range from shades of purple, throughout the ranges of pink and white, to a Sunny Bright Yellow. I had the old fashioned purple and white Lilacs for my weddings(2). They are beautiful and so fragrant.

Lush Lilacs - So beautiful with a sweet fragrance.

Lush Lilacs - So beautiful with a sweet fragrance.

Aiken House & Gardens: It's Lilac Season in our Garden

It's Lilac Season in our Garden

Aiken House & Gardens: It's Lilac Season in our Garden

Aiken House & Gardens: Our Summer Porch

Aiken House & Gardens: Our Summer Porch

Pinterest
Ara