Leylak

İlgili konuları keşfedin

Love Love Lilacs

Love Love Lilacs

I adore lilacs!  They hold a very special place in my husband Brad's heart as well -- they have them all over the place in Western Massachusetts where he grew up.

I adore lilacs! They hold a very special place in my husband Brad's heart as well -- they have them all over the place in Western Massachusetts where he grew up.

Lovely Lilacs

Lovely Lilacs

Lush Lilacs - So beautiful with a sweet fragrance.

Lush Lilacs - So beautiful with a sweet fragrance.

Aiken House & Gardens: Our Summer Porch

Aiken House & Gardens: Our Summer Porch

PARTAGE OF WAW MALEE...........ON FACEBOOK.........

PARTAGE OF WAW MALEE...........ON FACEBOOK.........

Lilac bouquet in white ironstone pitcher. YUM!

The most highly scented lilacs

Lilac bouquet in white ironstone pitcher. YUM!

Đó là khi tôi nhận ra mình cũng thích màu tím. Tôi không ngửi được mùi hương nào từ chúng. Tôi đang tưởng tượng những hương sắc bé nhỏ mỏng manh đang len lỏi vào tâm trí của mình. Trông chúng kìa, nhỏ bé, dịu dàng và mạnh mẽ làm sao !

Đó là khi tôi nhận ra mình cũng thích màu tím. Tôi không ngửi được mùi hương nào từ chúng. Tôi đang tưởng tượng những hương sắc bé nhỏ mỏng manh đang len lỏi vào tâm trí của mình. Trông chúng kìa, nhỏ bé, dịu dàng và mạnh mẽ làm sao !

Aiken House & Gardens: Lilacs and Garden Vignettes

Aiken House & Gardens: Lilacs and Garden Vignettes

Pinterest
Ara