Sarışın siyah saçlı

İlgili konuları keşfedin

AL KARISI - AL BASTI Ulu Ana yani Ana Tanrıça arketipinin olumsuz türevidir. Albastı, Al karısı, genellikle kırmızı siyah uzun elbise giyer. Bazı mitolojik metinlerde ise, dünyadaki en güzel kadından bin kat daha güzel olduğu anlatılır. Bazı edebi metinlerde çirkin, saçları dağınık, avurtları çökmüş, güçlü kuvvetli ve uzun boylu olarak tasvir edilir. Bazı inançlarda “cadı kadın” anlamında kullanılır. Baş al bastı, iri gözlere sahip, baştan aşağı demir giyimli ve erkektir. En çok sevdiği şey…

AL KARISI - AL BASTI Ulu Ana yani Ana Tanrıça arketipinin olumsuz türevidir. Albastı, Al karısı, genellikle kırmızı siyah uzun elbise giyer. Bazı mitolojik metinlerde ise, dünyadaki en güzel kadından bin kat daha güzel olduğu anlatılır. Bazı edebi metinlerde çirkin, saçları dağınık, avurtları çökmüş, güçlü kuvvetli ve uzun boylu olarak tasvir edilir. Bazı inançlarda “cadı kadın” anlamında kullanılır. Baş al bastı, iri gözlere sahip, baştan aşağı demir giyimli ve erkektir. En çok sevdiği şey…

2- Bu varlıklara Anadolu'da yerine göre; cin, ecinni, cadı, peri, şeytan, üç harfli, iyi saatte olsunlar, pir (evin piri), sahip (evin, koyunların sahibi), bekçi (evin, koyunların bekçisi), mekir, ferişte, feriştah, Rüküş Hanım, İbrik Kalfa (Bayrı 1972: 199) gibi isimler verilirse de bunlar kimlikleri birbirine karışmış, iç içe geçmiş şekilde karşımıza çıkarlar.

2- Bu varlıklara Anadolu'da yerine göre; cin, ecinni, cadı, peri, şeytan, üç harfli, iyi saatte olsunlar, pir (evin piri), sahip (evin, koyunların sahibi), bekçi (evin, koyunların bekçisi), mekir, ferişte, feriştah, Rüküş Hanım, İbrik Kalfa (Bayrı 1972: 199) gibi isimler verilirse de bunlar kimlikleri birbirine karışmış, iç içe geçmiş şekilde karşımıza çıkarlar.

ÖTÜGEN ANA-

ÖTÜGEN ANA-

Deniz Han

Deniz Han

Turkish Oguz Woman

Turkish Oguz Woman

turan, turancılık içinde yayınlandı	| Tagged altaic people, altay, altaycumhuriyeti, avar, azerbaycan, çukçi, çuvaşistan, özbekistan, balkar, başkurdistan, bulgaristan, dağıstan, doğutürkistan, estanya, finlandiya, göktürkçe, güneytürkistan, hakasyacumhuriyeti, hazaristan, kalmıkcumhuriyeti, karaçay, karakalpak, karay, kazakistan, kaşkay, kore, kumuk, kıbrıstürkcumhuriyeti, kırgızistan, macaristan, mançurya, moğolistan, nenet, nogay, orta asya, samiland, sekelistan, tataristan, türkistan…

turan, turancılık içinde yayınlandı | Tagged altaic people, altay, altaycumhuriyeti, avar, azerbaycan, çukçi, çuvaşistan, özbekistan, balkar, başkurdistan, bulgaristan, dağıstan, doğutürkistan, estanya, finlandiya, göktürkçe, güneytürkistan, hakasyacumhuriyeti, hazaristan, kalmıkcumhuriyeti, karaçay, karakalpak, karay, kazakistan, kaşkay, kore, kumuk, kıbrıstürkcumhuriyeti, kırgızistan, macaristan, mançurya, moğolistan, nenet, nogay, orta asya, samiland, sekelistan, tataristan, türkistan…

Al-Karısı-Al-Bastı Türk Mitolojisi Karakteri - Türk Asya - Bilig Bitig, Asian Turkish, Тюрки России

Al-Karısı-Al-Bastı Türk Mitolojisi Karakteri - Türk Asya - Bilig Bitig, Asian Turkish, Тюрки России

YAYIK HAN Talay-Han da denir. “Coşarak yayılmış su prensi” anlamındadır. Kenarı kızıl buluttan dizgini ebekuşağından kamçısı şimşek olarak tarif edilir. Dağ başlarında oturur. Şaman duaların da Yayık şöyle tasvir edilir. “Ülgen Bay’ın habercisi, kızıl bulut kenarlı, gök kuşağı dizginli, solgun şimşek kamçılı, gökten haber alan Ak Yayık, üç boğumlu Ak Yayık, altın kenarlı Ak Yayık”. Yayık, tufan, ulu deniz, ulu ırmak anlamında da kullanılmıştır.   Türkler büyük denizler için “yayık su”…

YAYIK HAN Talay-Han da denir. “Coşarak yayılmış su prensi” anlamındadır. Kenarı kızıl buluttan dizgini ebekuşağından kamçısı şimşek olarak tarif edilir. Dağ başlarında oturur. Şaman duaların da Yayık şöyle tasvir edilir. “Ülgen Bay’ın habercisi, kızıl bulut kenarlı, gök kuşağı dizginli, solgun şimşek kamçılı, gökten haber alan Ak Yayık, üç boğumlu Ak Yayık, altın kenarlı Ak Yayık”. Yayık, tufan, ulu deniz, ulu ırmak anlamında da kullanılmıştır. Türkler büyük denizler için “yayık su”…

Pinterest
Ara