Pinterest • Dünyanın fikir kataloğu

Mahayana Budizmi-Mahāyāna, (‘Büyük Taşıt’) Budizm’in üç ana kolundan biridir. Kaynağı Hint yarımadasıdır. Budizm’i Hinayana ve Mahayana olarak sınıflandırır. Vajrayana ise Mahayana Budizm’inin bir uzantısıdır. M.S 1. yüzyılda Orta Asya ve Çin’e geçmiş, buradan da Doğu Asya’ya yayılmıştır. Günümüze halen uygulanmakta olduğu yerler Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Japonya, Kore, Vietnam ve Tayvan’dır.

Lamaizm / Tibet Budizmi-Tibet Budizmi. Tibet, Moğolistan ve Bhutan başlıca olmak üzere Nepal, Hindistan, Çin, Rusya ve bazı Orta Asya Türklerinde takip edilen Budizm koludur. Kimi yerlerde Lamaizm olarak da adlandırılmaktadır. Tibetçe Lama (= öğretmen) den doğan bu kelime, aynı zamanda bir unvan olarak da kullanılmaktadır. Budizm'in Vajrayana koluna aittir.

Sarı Uygur Türkleri - Сары ұйғыр түріктері (Gansu - Çin) - Türk Asya - Bilig Bitig, Asian Turkish, Тюрки России-Tibet Budizmi ile Şamanizm'in karışımı bir dine inanmaktadırlar.Batı Yugurca'yı konuşanlar Uygur Kaganligi'nın yıkılışından sonra güneye inerek Kansu'ya yerleşerek Kansu Uygur Kralligi (870 - 1036)'nı kurduğu düşünülmektedir.

pin 1

Altay Türk kızı

pin 1
heart 1

YuanEmperorAlbumKhubilaiPortrait.5 MAYIS 1260-Yuan Hanlığı döneminde Kubilay Han Hüküm süresi 5 Mayıs 1260 – 18 Şubat 1294 Önce gelen Mengü Han Sonra gelen Temür Olcaytu Han Tam adı Moğolca: Хубилай Сэцэн хаан Setsen Han (Цэцэн хаан) Doğum tarihi 23 Eylül 1215 Ölüm tarihi 18 Şubat 1294 (78 yaşında) Ölüm yeri Hanbalık Mezarı Burhan Haldun Dağı, Henti, Moğolistan Eşi Tegulen, Çabi, Nambuy Hanedan Yuan Babası Toluy Annesi Sorghaghtani Beki Dini Tibet Budizmi

Altay halkı, yarı göçebe bir halktı. Hayvancılık ve avcılık yaşamlarının önemli bir parçasıydı. Bu halkın çoğunluğu Rusların etkisiyle yerleşik yaşama geçti. Altayların bir kısmı geleneksel inançları olan Şamanizme bağlıyken bir kısmı Ortodoks’tur. 1904 yılında, Rus yayılmacılığına tepki olarak Ak Ceng veya Burhanizm denilen bir dinsel hareket de gelişmiştir. Altay halkı için Tibet Budizmi ve Şamanizm önemli inançlardır. Altaylar, Altay Cumhuriyeti’nde tapınaklar bulunmadığı için hacca Tuva…

heart 1

Effective SEO Keyword Tracker Tool - Free To Try!

The prayer flag tradition is ancient, dating back thousands of years in India and to the shamanistic Bon tradition of pre-Buddhist Tibet.

pin 51
heart 14

"There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness." ~The Dalai Lama

pin 444
heart 64
speech 2

I think we can all use help with this - I know I can! Of course you can do it without religion but I find religion helpful

pin 626
heart 103
speech 2

Buddhist Forgiveness Prayer

pin 1.6k
heart 340
speech 2