در جهانى همه شور و همه شر ها عليٌّ بشرٌ كيفَ بشر...

در جهانى همه شور و همه شر ها عليٌّ بشرٌ كيفَ بشر...

دنیا دو روز است  یک روز با تو و روز دیگر علیه توست . . .  روزی که با توست مغرور نشو ، و روزی که علیه توست نومید مگرد  زیرا هر دو پایان پذیرند . . .  امیرالمومنین علی (ع)

دنیا دو روز است یک روز با تو و روز دیگر علیه توست . . . روزی که با توست مغرور نشو ، و روزی که علیه توست نومید مگرد زیرا هر دو پایان پذیرند . . . امیرالمومنین علی (ع)

السلام عليك يا أميري يا علي بن أبي طالب

السلام عليك يا أميري يا علي بن أبي طالب

Pinterest
Search