Fatih Erdaş

Fatih Erdaş

Oyuncu tenini sahneye terkeder...
Fatih Erdaş
Fatih adlı kullanıcıdan daha fazla fikir
Fight Club

Fight Club

i doubt you will ever find a cooler Quentin Tarantino collage poster than this.

i doubt you will ever find a cooler Quentin Tarantino collage poster than this.

Fight Club

Fight Club

"Fight Club is not a film about fighting. It’s a narrative about life and about getting rid of the corporate and cultural influences (or perhaps the confluence of the two) that control our lives."

"Fight Club is not a film about fighting. It’s a narrative about life and about getting rid of the corporate and cultural influences (or perhaps the confluence of the two) that control our lives."

Chọn Mức Giá Hợp Lý Cho Đồng Hồ Thụy Sỹ Cao Cấp Khoảng giá hợp lý dành cho đồng hồ thụy sỹ cao cấp sẽ như sau: Từ 3-6 triệu: hạn chế về tính năng, thiết kế tương đối phổ thông nhưng chất lượng cao. Từ 7-20 triệu: tính năng tăng dần theo thiết kế, thiết kế đẹp, chất lượng cao. Nếu chọn đồng hồ cơ, giá hợp lý nhất là từ 15-20 triệu. Tầm giá cao cấp: trên 20 triệu, tính năng tùy mẫu, thiết kế đẹp, chất lượng rất cao, sử dụng nhiều loại vật liệu quý và gần như không có máy pin.

Chọn Mức Giá Hợp Lý Cho Đồng Hồ Thụy Sỹ Cao Cấp Khoảng giá hợp lý dành cho đồng hồ thụy sỹ cao cấp sẽ như sau: Từ 3-6 triệu: hạn chế về tính năng, thiết kế tương đối phổ thông nhưng chất lượng cao. Từ 7-20 triệu: tính năng tăng dần theo thiết kế, thiết kế đẹp, chất lượng cao. Nếu chọn đồng hồ cơ, giá hợp lý nhất là từ 15-20 triệu. Tầm giá cao cấp: trên 20 triệu, tính năng tùy mẫu, thiết kế đẹp, chất lượng rất cao, sử dụng nhiều loại vật liệu quý và gần như không có máy pin.

Badass 3d printed titanium prosthetic leg - http://www.theladbible.com/albums/afternoon-ladness-533/image/5f007dc8-ae0a-11e4-a47a-d4ae52c74096

Badass 3d printed titanium prosthetic leg - http://www.theladbible.com/albums/afternoon-ladness-533/image/5f007dc8-ae0a-11e4-a47a-d4ae52c74096

lampshade idea by studioluminaire.com. Ready for 3d printing!

lampshade idea by studioluminaire.com. Ready for 3d printing!

Lix is World's Smallest 3D Printing Pen, Lets You Doodle in the Air OH MY GOODNESSSSS!!!!!! SO COOL!!

Lix is World's Smallest 3D Printing Pen, Lets You Doodle in the Air OH MY GOODNESSSSS!!!!!! SO COOL!!

LIX 3D Printing Pen | DudeIWantThat.com

LIX 3D Printing Pen | DudeIWantThat.com