În nîz begüzered (ايننيز بگزرد) BU DA GEÇER YÂHÛ  hattat: kazasker mustafa…

În nîz begüzered (ايننيز بگزرد) BU DA GEÇER YÂHÛ hattat: kazasker mustafa…

© Mehmed Nazif - Levha - Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh

© Mehmed Nazif - Levha - Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh

ED DÜNYÂ MEZRA'ATÜL ÂhİRETİ (hadîs-i şerîf) (dünyâ ahiretin tarlasıdır) hattat: yesârîzade mustafa izzet, ta'lîk (h 1258)

ED DÜNYÂ MEZRA'ATÜL ÂhİRETİ (hadîs-i şerîf) (dünyâ ahiretin tarlasıdır) hattat: yesârîzade mustafa izzet, ta'lîk (h 1258)

Nişantaşı Müzayede-Sofizade Hasan Vefa Hat Levha 47.00 x 87.00 cm. H. 1329 Ketebeli Açılış fiyatı :	 9,000	 TRL 3,082	 USD 2,866	 EUR 2,045	 GBP

Nişantaşı Müzayede-Sofizade Hasan Vefa Hat Levha 47.00 x 87.00 cm. H. 1329 Ketebeli Açılış fiyatı : 9,000 TRL 3,082 USD 2,866 EUR 2,045 GBP

Hattat Şekerzade Seyyid Mehmed Efendi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası   Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Şekerzade Seyyid Mehmed Efendi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Twitter

Muzaffer Efendi on

Garîk-i bahr-i isyânım dahîlek yâ Resûlallah

Sami Efendi – Kur'an'la Ülfet Platformu

Sami Efendi – Kur'an'la Ülfet Platformu

Illuminated Manuscript, Arabic Calligraphy, Masters, Sufi, Ottoman, Islamic Art, Arabic Handwriting, Master's Degree, Ottomans

Mehmed Aziz Rufai 1871 yılında Trabzon Maçka. Hocası Bakkal Arif..Bir süre Mısır'a gidiyor orada kalıyor  çalışıyor..Dönüşünden bir süre sonra da vefât ediyor 1934 İstanbul. Kabri Edirnekapı'da Muhteşem bir yazı....(r.a) Levhada şu yazılmış:     -بَلْ هُوَ‌ قُ‍‍رْ‌آنٌ‌ مَجِيدٌ  فِي لَ‍‍وْحٍ‌ مَحْفُوظٍ  ''Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır, Korunmuş bir ana levhadadır. (lev-i mahfuzda) ''

Mehmed Aziz Rufai 1871 yılında Trabzon Maçka. Hocası Bakkal Arif..Bir süre Mısır'a gidiyor orada kalıyor çalışıyor..Dönüşünden bir süre sonra da vefât ediyor 1934 İstanbul. Kabri Edirnekapı'da Muhteşem bir yazı....(r.a) Levhada şu yazılmış: -بَلْ هُوَ‌ قُ‍‍رْ‌آنٌ‌ مَجِيدٌ فِي لَ‍‍وْحٍ‌ مَحْفُوظٍ ''Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır, Korunmuş bir ana levhadadır. (lev-i mahfuzda) ''

Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, Cami-i Kebîr imâmı, hattâtînden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuş ve ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamlamıştır. Daha …

Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, Cami-i Kebîr imâmı, hattâtînden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuş ve ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamlamıştır. Daha …

Hattat Çömez Mustafa Vasıf Efendi  Türk hat san‘atı tarihinde Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hocası olmakla şöhret kazanan Mustafa Vâsıf Efendi, “Kadıoğuları” nâmı ile yâd olunan bir aileye mensûb olarak, Kastamonu’ya bağlı Aksu …

Hattat Çömez Mustafa Vasıf Efendi Türk hat san‘atı tarihinde Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hocası olmakla şöhret kazanan Mustafa Vâsıf Efendi, “Kadıoğuları” nâmı ile yâd olunan bir aileye mensûb olarak, Kastamonu’ya bağlı Aksu …

Klasik Türk Sanatları Vakfı

Klasik Türk Sanatları Vakfı

Islamic Calligraphy, Arabic Calligraphy, Caligraphy, Islamic Art, Finger Print, Allah, Masters, Names, Lord

Pinterest
Search