Tile  14th century      Il-Khanid period     Stone-paste painted under clear glaze   Sultanabad, Iran

Tile century Il-Khanid period Stone-paste painted under clear glaze H: W: cm Sultanabad, Iran

An Ilkhanid pottery star tile, Persia, early 14th century moulded in relief and decorated in underglaze cobalt blue outlined in black with lotus head and rosette stem, white border 20.2cm. diam.

An Ilkhanid pottery star tile, Persia, early century, moulded in relief and decorated in underglaze cobalt blue outlined in black with lotus head and rosette stem, white border

Kubadabad Sarayı

Kubadabad Sarayı

Kubadabad Palace tile Konya Karatay Museum

Tile from Kubadabad Palace - by Lake Beysehir, Ottoman Empire - date 1236 G.

Wall Tile Wall Tile, 1300s Iran, Kashan, 14th century fritware with luster-painted design, Diameter - w:18.50 cm (w:7 1/4 inches). Gift of the John Huntington Art and Polytechnic Trust 1915.638

Wall Tile Wall Tile, Iran, Kashan, century fritware with luster-painted design, Diameter - cm inches). Gift of the John Huntington Art and Polytechnic Trust

Karatay Medrese, Konya : Single Tile Motifs with Cross Tiles – Haç Karo ile Tek Karo Motifleri-Phoenix Designs – Anka Motifleri

Karatay Medrese, Konya : Single Tile Motifs with Cross Tiles – Haç Karo ile Tek Karo Motifleri-Phoenix Designs – Anka Motifleri

A Kashan lustre pottery star tile, Persia, circa 1300 eight-pointed stellar form, decorated in lustre over an opacified tin glaze with inglaze cobalt blue, featuring an onager within a ground of foliate sprays, enclosed by a border of calligraphic decoration, old collection label to reverse

Lot A Kashan Lustre pottery star tile, Persia, circa 1300 Estimate —

virtual-artifacts:  Eight-pointed Star Tileearly 14th centuryIl-Khanid period Stone-paste painted colorless glazeH: 21.0 W: 21.3 cm Iran

virtual-artifacts: “Eight-pointed Star Tile early century Il-Khanid period Stone-paste painted colorless glaze H: W: cm Iran ”

Kubadabad Palace tile Konya Karatay Museum

Konya Karatay Ceramics Museum 2 2003 september by Dick Osseman

A Safavid Cuerda Seca Glazed Pottery Star Tile, Iran or Central Asia, 16th/17th century - Indian & Islamic 27 september - 6 October 2011 - Auction Atrium

A Safavid Cuerda Seca Glazed Pottery Star Tile, Iran or Central Asia, century - Indian & Islamic 27 september - 6 October 2011 - Auction Atrium

Kiremit | Menşei: İran | Dönem: 13'uncu yüzyılın başlarında Salucuk dönemi | Ayrıntılar: Onikinci ve onüçüncü yüzyıl boyunca insan ve hayvan imgeleri tüm medyaya nüfuz etti. Bu hassas biçimde sergilenen geyiğin anlamı ve işlevi belirsiz olmasına rağmen, yeni sanatsal hayranlığın altını çizer.

Ceramic Tile Early century, Saljuq period Stone-paste painted over glaze with luster

Pinterest
Search