© Zeynep Ebru Ersoy - Levha -H. 1433 (2012) tarihli. “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha Sûresi, 5.ayet) Kerem sahibi Allah doğru söylemiştir.”

Mi samo tebe obozavamo i samo od tebe trazimo pomoc !

Arabic calligraphy - يا عالم بحالي عليك اتكالي‏.

Arabic calligraphy - يا عالم بحالي عليك اتكالي‏.

MÂŞÂALLAHÜ LÂ KUVVETE İLLA BİLLAH (KEHF suresi, 39) (Allah'ın dilediği olur. Allah’tan başka bir kuvvet sahibi yoktur)  HATTAT: Abbâs Bağdâdî, celî sülüs

Calligraphy of Masha Allah

LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE İLLÂ BİLLAH  Hattat: Ebu Kerîm Ez-Zür'î, celi sülüs

LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE İLLÂ BİLLAH Hattat: Ebu Kerîm Ez-Zür'î, celi sülüs

YÂ ÂLİMEN BİHÂLÎ, ALEYKE İTTİKÂLÎ (Ey hâlimi bilen, tevekkülüm sanadır)  HATTAT: muhammed abdülkadir, celi sülüs (h. 1386)

YÂ ÂLİMEN BİHÂLÎ, ALEYKE İTTİKÂLÎ (Ey hâlimi bilen, tevekkülüm sanadır) HATTAT: muhammed abdülkadir, celi sülüs (h. 1386)

© Mahmud Celaleddin - Levha - Beyit

© Mahmud Celaleddin - Levha - Beyit

© Deniz Çimen - Levha - Ayet-i Kerime “Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. (Râd Sûresi, 28.ayetten)”

© Deniz Çimen - Levha - Ayet-i Kerime “Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. (Râd Sûresi, 28.ayetten)”

EDEB YA HU

EDEB YA HU

İnşirah Sûresi 5-6. âyetler: "Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle beraber bir kolaylık (daha) vardır."

With Every Difficulty There is Relief (Quran – Surat ash-Sharh)So, verily, with every difficulty, there is relief: Verily, with every difficulty there is relief.Originally found on: quranicquotes

© Macid Ayral - Levha “Yalan imandan uzaktadır”

© Macid Ayral - Levha “Yalan imandan uzaktadır”

© Süleyman Berk - Levha “Cennet cömertlerin yeridir”

© Süleyman Berk - Levha “Cennet cömertlerin yeridir”

Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi'ye ait Celî Ta'lîk hattıyla "Şefâat Yâ Nebiyyallâh!"

Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi'ye ait Celî Ta'lîk hattıyla "Şefâat Yâ Nebiyyallâh!"

© Ali Alparslan - Levha - Beyit “Tevbe Yâ Rabbi hata râhına gittiklerime / Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime”

© Ali Alparslan - Levha - Beyit “Tevbe Yâ Rabbi hata râhına gittiklerime / Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime”

Celi Muhakkak İstif / De ki O Allah Birdir (İhlâs Suresi 1. Ayet)

Celi Muhakkak İstif / De ki O Allah Birdir (İhlâs Suresi Ayet)

© Ahmed Karahisarî - Kıta

Unknown Title by Ahmed Karahisari

Pinterest
Search