Bir kişi darlığa düşse söylese YÂ MÜSTE'ÂN Hızır'ı ihzar eyler ol demde aña (ona) Allah hemân (Müştak Divanı'ndan)  HATTAT: Hâmid Aytaç, celî ta'lîk

Bir kişi darlığa düşse söylese YÂ MÜSTE'ÂN Hızır'ı ihzar eyler ol demde aña (ona) Allah hemân (Müştak Divanı'ndan) HATTAT: Hâmid Aytaç, celî ta'lîk

Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever  Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever..Fuzuli

Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever..Fuzuli

Âb-ı hayat akar gider / Dağı taşı yıkar gider / Bu dünya bir penceredir / Her gelen bakar gider, Hattat: Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman

Âb-ı hayat akar gider / Dağı taşı yıkar gider / Bu dünya bir penceredir / Her gelen bakar gider, Hattat: Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman

Bilmem niye âşıkân utansın, Bîgâne-i aşk olan utansın. Fuzuli

Bilmem niye âşıkân utansın, Bîgâne-i aşk olan utansın.

Ne benden rukû ne senden kıyam/ Selâmun Aleykum Aleykum Selâm   -Kemal Batanay

Ne benden rukû ne senden kıyam/ Selâmun Aleykum Aleykum Selâm -Kemal Batanay

"Müjdecim, kurtarıcım, efendim Peygamberim! Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim."

"Müjdecim, kurtarıcım, efendim Peygamberim! Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim."

Yâ Rab beni muhtâcına muhtaç etme. Muhtâç isem ancak sana muhtaç olayım.   amin

Yâ Rab beni muhtâcına muhtaç etme. Muhtâç isem ancak sana muhtaç olayım. amin

Kimseden ümmîd ü istimdâd gelmez yâdıma Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma / OSMAN SÎRET   HATTAT: Necmi Râcî, sülüs (h. 1320)

Kimseden ümmîd ü istimdâd gelmez yâdıma Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş…

Bedbaht ona derler ki elinde cühelânın / Kahrolmak içün kesb-i kemâl ve hüner eyler

Bedbaht ona derler ki elinde cühelânın / Kahrolmak içün kesb-i kemâl ve hüner eyler

İnsana sadâkat yakışır görse de ikrâh Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah Ziya Paşa ------------- SametY.

İnsana sadâkat yakışır görse de ikrâh Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah Ziya Paşa ------------- SametY.

"Şeriatsiz kişi havaya uçsa / Gönül verme o gibi hod-nümâya"; Hattat Fehmi Efendi'nin Celi Sülüs hattıyla yazdığı bir beyit

"Şeriatsiz kişi havaya uçsa / Gönül verme o gibi hod-nümâya"; Hattat Fehmi Efendi'nin Celi Sülüs hattıyla yazdığı bir beyit

Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnun'undan bir beyit; "Meşk-i hat-ı hüsn-i yar ederdi. / Def'-i gam-ı rüzgar ederdi."; Hattat Kemal Batanay

Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnun'undan bir beyit; "Meşk-i hat-ı hüsn-i yar ederdi. / Def'-i gam-ı rüzgar ederdi."; Hattat Kemal Batanay

"Kimsenin lutfuna olma talib Bedeli cevher-i hürriyetdir" Namık Kemal (Hattat Aziz Efendi)

"Kimsenin lutfuna olma talib Bedeli cevher-i hürriyetdir" Namık Kemal (Hattat Aziz Efendi)

Talik hattı...Zalimin rişte-i ikbalini bir ah keser. Manii rızk olanın rızkını allah keser.

Talik hattı...Zalimin rişte-i ikbalini bir ah keser. Manii rızk olanın rızkını allah keser.

Çalış gamgînleri şâd itmeğe şâd olmak istersen Sevindir kalb-i nâsı gamdan azâd olmak istersen ******** Es’ad Muhlis Paşa ******** Kederlileri sevindirmek için çalış, sevinmek istersen. Sevindir insanların kalbini, gamdan kurtulmak istersen.

Çalış gamgînleri şâd itmeğe şâd olmak istersen Sevindir kalb-i nâsı gamdan azâd olmak istersen ******** Es’ad Muhlis Paşa ******** Kederlileri sevindirmek için çalış, sevinmek istersen. Sevindir insanların kalbini, gamdan kurtulmak istersen.

Pinterest
Search