Arabic calligraphy

Arabic calligraphy

Edeb Ya Hû

Edeb Ya Hû

واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله

واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله

Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa, muhakkak onun varacağı yer cennettir Naziat 40-41

Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa, muhakkak onun varacağı yer cennettir Naziat 40-41

Sami Efendi (42)

Sami Efendi (42)

Muhtâr Âlim'e ait Celî Sülüs "Allah dost olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter." meâlindeki Nisâ S. 45. âyet.

Muhtâr Âlim'e ait Celî Sülüs "Allah dost olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter." meâlindeki Nisâ S. 45. âyet.

Müddessir Sûresi, 3.Âyet: {Rabb'ini tekbir et..}

Müddessir Sûresi, 3.Âyet: {Rabb'ini tekbir et..}

© İsmail Hakkı Altunbezer - H. 1364 (1944-1945) tarihli. “…Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. (Ankebut Sûresi, 20.ayetten)”

© İsmail Hakkı Altunbezer - H. 1364 (1944-1945) tarihli. “…Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. (Ankebut Sûresi, 20.ayetten)”

Âh minel aşk!

Âh minel aşk!

HAFEZAKALLAHÜ FİD-DÂREYN (Allah seni her iki âlemde de korusun) HattatFilibeli Ahmed Ârif efendi, celî sülüs (h.1312)

HAFEZAKALLAHÜ FİD-DÂREYN (Allah seni her iki âlemde de korusun) HattatFilibeli Ahmed Ârif efendi, celî sülüs (h.1312)

Pinterest
Ara