Osmanlı'da Heykelimsi Mezar Taşları - Oya Zeynep

Osmanlı'da Heykelimsi Mezar Taşları - Oya Zeynep

Van gölü kıyısında yer alan ve tarihi M.Ö. 900’e uzanan Ahlat yerleşimi; Selçuklu dönemi taş işçiliği, inanışları ve yaşam biçimini en güzel şekilde yansıtan mezar taşları ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilecek adaylar arasındadır.Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis)

Van gölü kıyısında yer alan ve tarihi M.Ö. 900’e uzanan Ahlat yerleşimi; Selçuklu dönemi taş işçiliği, inanışları ve yaşam biçimini en güzel şekilde yansıtan mezar taşları ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilecek adaylar arasındadır.Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis)

Osmanlı'da Heykelimsi Mezar Taşları - Oya Zeynep

Osmanlı'da Heykelimsi Mezar Taşları - Oya Zeynep

kitabe arşiv osmanlı mezar taşları kültür tarihi çalışmalarımız

kitabe arşiv osmanlı mezar taşları kültür tarihi çalışmalarımız

EYÜP HAZIRESI MÜSIR MAHMUT PASA MEZARI

EYÜP HAZIRESI MÜSIR MAHMUT PASA MEZARI

Hattat Mustafa Râkım Efendi'nin Ağabeyi İsmail Zühdi Efendi'nin Ayak Şahidesine Ta'likle Yazdığı Kitabe  Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Mustafa Râkım Efendi'nin Ağabeyi İsmail Zühdi Efendi'nin Ayak Şahidesine Ta'likle Yazdığı Kitabe Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

El merhûm El Hacc Muhammed Ruhuyçün Fatiha Sene (H) 1128 (M) 1716

El merhûm El Hacc Muhammed Ruhuyçün Fatiha Sene (H) 1128 (M) 1716

Osmanlı'da Heykelimsi Mezar Taşları - Oya Zeynep

Osmanlı'da Heykelimsi Mezar Taşları - Oya Zeynep

Ord .Prof Süheyl Ünver Eyüp Mezarlığında Osmanlı taşlarını okurken

Ord .Prof Süheyl Ünver Eyüp Mezarlığında Osmanlı taşlarını okurken

Huve’l-Bâkî Ziyâretteden murâd bir duâdır Bugün bana ise yarın sanadır Hazine-i Celile Muhâsebe-i Umûmiyesi Tedkîk kalemi hulefasından Mütekâid Ahmed Cemal Efendi Ruhiyçün Fâtiha Sene 1315 Teşrin-i sâni 29- Eyüp Sultan Haziresinde Mütekâid Ahmed Cemal Efendiye ait Osmanlıca kabir taşı

Huve’l-Bâkî Ziyâretteden murâd bir duâdır Bugün bana ise yarın sanadır Hazine-i Celile Muhâsebe-i Umûmiyesi Tedkîk kalemi hulefasından Mütekâid Ahmed Cemal Efendi Ruhiyçün Fâtiha Sene 1315 Teşrin-i sâni 29- Eyüp Sultan Haziresinde Mütekâid Ahmed Cemal Efendiye ait Osmanlıca kabir taşı

Stone Carving, Ottoman, Middle, Stone Sculpture, Ottomans, Pouf Ottoman

Osmanlı'da Heykelimsi Mezar Taşları - Oya Zeynep

Osmanlı'da Heykelimsi Mezar Taşları - Oya Zeynep

Pinterest
Search