Mekka & Medina

733 Pinler758 Takipçi
مسجد النبوي

مسجد النبوي

InsyaaAllah..

InsyaaAllah..

Old pic kaaba

Old pic kaaba

@*i.prefer.not.giving.my.name*

@*i.prefer.not.giving.my.name*

DesertRose,;,حين تنادﻱ ﻳﺎﺍﺍﺍﺭﺏ ﺃﺑﺸﺮ ﻟﻦ ﺗﺨﻴﺐ،،، ﺇﻣﺎ ﻣﻠﺒﻰ ﻟﻚ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ،،، ﺃﻭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻋﻨﻚ ﺍﻟﺒﻼﺀ،،، ﺃﻭ ﺃﺟﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ،،، ﻓﻠﻴﺸﺮﻕ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺣﻤﺪﺍًﺑﺄﻥ ﻟﻨﺎ ﺭﺑﺎً ﺇﺫﺍ ﺃﻏﻠﻘﺖُ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻻ ﻳُﻐﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ،،، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺟﺎﺀ ﻣِﺪﺍﺩﻩ،،، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺴﺖ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻧﺰﻟﺖ ﺭﺣﻤﺎﺗﻪ،،، ﻃﺒﺘﻡ ﻭﻃﺎﺑﺖ ﺃﻳﺎﻣﻜﻡ،،، ﺻﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺴّﺎﻛﻡ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ,;,

DesertRose,;,حين تنادﻱ ﻳﺎﺍﺍﺍﺭﺏ ﺃﺑﺸﺮ ﻟﻦ ﺗﺨﻴﺐ،،، ﺇﻣﺎ ﻣﻠﺒﻰ ﻟﻚ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ،،، ﺃﻭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻋﻨﻚ ﺍﻟﺒﻼﺀ،،، ﺃﻭ ﺃﺟﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ،،، ﻓﻠﻴﺸﺮﻕ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺣﻤﺪﺍًﺑﺄﻥ ﻟﻨﺎ ﺭﺑﺎً ﺇﺫﺍ ﺃﻏﻠﻘﺖُ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻻ ﻳُﻐﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ،،، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺟﺎﺀ ﻣِﺪﺍﺩﻩ،،، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺴﺖ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻧﺰﻟﺖ ﺭﺣﻤﺎﺗﻪ،،، ﻃﺒﺘﻡ ﻭﻃﺎﺑﺖ ﺃﻳﺎﻣﻜﻡ،،، ﺻﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺴّﺎﻛﻡ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ,;,

kaaba shareef 3

Kaaba Sharif Images

kaaba shareef 3

Awesome picture of the glorious kabah

Awesome picture of the glorious kabah

Madinah Almunawwarah

Madinah Almunawwarah

Pinterest
Ara