Gedik Kaynak

Gedik Kaynak

GEDİK KAYNAK, İstanbul Pendik Şeyhli’de 75.000 m2 lik bir alana kurulu tesislerinde, kaynak sarf malzemelerinde GEKA, kaynak makinelerinde ise GeKaMac'tır.