"O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür." Zilzal Suresi - 6-8. Ayetler Arası #Allah, #kitap, #quran, #kuran, #ayet, #meal, #sure, #resimliayet, #peygamber, #prophet, #religion, #islam, #din, #amel, #iyilik, #hayır, #şer, #kötülük, #zerre

Yin and Yang symbol on red and blue fire. Concepts of: the bad inside the good and the good inside the bad in life, opposites, dark side, good and bad, black background.

"Ad kavmi peygamberleri Hud'u yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar, insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım! Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?" Kamer Suresi - 18-22. Ayetler Arası #Ad, #kavmi, #hud, #peygamber, #Allah, #god, #yalan, #azab, #tehdit, #uğursuzluk, #rüzgar, #hurma, #kütük

"Ad kavmi peygamberleri Hud'u yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar, insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım! Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?" Kamer Suresi - 18-22. Ayetler Arası #Ad, #kavmi, #hud, #peygamber, #Allah, #god, #yalan, #azab, #tehdit, #uğursuzluk, #rüzgar, #hurma, #kütük

"..Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır." Nahl Suresi - 67-69. Ayetler Arası #nahl, #sure, #ayet, #hurma, #üzüm, #arı, #bal, #kovan, #bee, #Allah, #god, #religion, #islam, #resimliayet, #balarısı, #şerbet, #şifa, #ibret

"..Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır." Nahl Suresi - 67-69. Ayetler Arası #nahl, #sure, #ayet, #hurma, #üzüm, #arı, #bal, #kovan, #bee, #Allah, #god, #religion, #islam, #resimliayet, #balarısı, #şerbet, #şifa, #ibret

"Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O'nu tesbih et." Tûr Suresi - 45-49. Ayetler Arası #Allah, #kitap, #quran, #kuran, #religion, #din…

"Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O'nu tesbih et." Tûr Suresi - 45-49. Ayetler Arası #Allah, #kitap, #quran, #kuran, #religion, #din…

“Birbirlerine neyi soruyorlar? O büyük haberden mi? (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler. Hayır! Anlayacaklar! Yine hayır! Onlar anlayacaklar!” Nebe' Suresi - 1-5. Ayetler Arası #nebe, #sure, #ayet, #resimliayet, #Allah, #god, #religion, #din, #islam, #quran, #kuran, #peygamber, #muhammed, #mohammed, #büyükhaber, #kıyamet, #doomsday, #lastday, #ayrılık, #yakın

You have many different futures and therefore many different Future Selves. One is your most powerful and positive. Working with this Future Self in meditation can change your life today.

"Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan 'Ne oluyor buna!' dediği vakit; İşte o gün (yer) haberlerini anlatır, Rabbinin ona bildirmesiyle." Zilzal Suresi - 1-5. Ayetler Arası #zilzal, #deprem, #yeryüzü, #yerküre, #Allah, #peygamber, #kitap, #quran, #ayet, #resimliayet, #sarsıntı, #toprak, #insan, #Rab, #kıyamet, #doomsday, #lastday, #religion, #sur, #sonan, #yokoluş

"Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan 'Ne oluyor buna!' dediği vakit; İşte o gün (yer) haberlerini anlatır, Rabbinin ona bildirmesiyle." Zilzal Suresi - 1-5. Ayetler Arası #zilzal, #deprem, #yeryüzü, #yerküre, #Allah, #peygamber, #kitap, #quran, #ayet, #resimliayet, #sarsıntı, #toprak, #insan, #Rab, #kıyamet, #doomsday, #lastday, #religion, #sur, #sonan, #yokoluş

“Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.” Fil Suresi #fil, #sure, #ayet, #Allah, #Quran, #Kuran, #God, #Müslüman, #ayet, #resimliayet, #ebabil, #kuş, #yenilgi, #yardım, #kötü, #plan, #religion, #din

“Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.” Fil Suresi #fil, #sure, #ayet, #Allah, #Quran, #Kuran, #God, #Müslüman, #ayet, #resimliayet, #ebabil, #kuş, #yenilgi, #yardım, #kötü, #plan, #religion, #din

“..Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette "Allah" derler. O halde nasıl (Allah'a kulluktan) çeviriliyorlar? (Resulullah'ın:) "Ya Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir" demesini de Allah biliyor.." Zuhruf Suresi - 84-89. Ayetler Arası

“..Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette "Allah" derler. O halde nasıl (Allah'a kulluktan) çeviriliyorlar? (Resulullah'ın:) "Ya Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir" demesini de Allah biliyor.." Zuhruf Suresi - 84-89. Ayetler Arası

"..Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez..." Kasas Suresi 76-78. Ayetler Arası

"..Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez..." Kasas Suresi 76-78. Ayetler Arası

"Asra yemin ederim ki; İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır." Asr Suresi #Allah, #peygamber, #prophet, #islam, #religion, #din, #muhammed, #mohammed, #ayet, #resimliayet, #insan, #ziyan, #iman, #iyiamel, #hak, #tavsiye, #sabır

"Asra yemin ederim ki; İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır." Asr Suresi #Allah, #peygamber, #prophet, #islam, #religion, #din, #muhammed, #mohammed, #ayet, #resimliayet, #insan, #ziyan, #iman, #iyiamel, #hak, #tavsiye, #sabır

"Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman; Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı, ve Rabbini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O'na varacaksın." İnşikak Suresi - 1-6. ayetler arası ‪#‎Allah‬, ‪#‎god‬, ‪#‎dünya‬, ‪#‎sure‬, ‪#‎ayet‬, ‪#‎resimliayet‬, ‪#‎meal‬, ‪#‎kuran‬, ‪#‎quran‬, ‪#‎gök‬, ‪#‎sema‬

"Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman; Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı, ve Rabbini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O'na varacaksın." İnşikak Suresi - 1-6. ayetler arası ‪#‎Allah‬, ‪#‎god‬, ‪#‎dünya‬, ‪#‎sure‬, ‪#‎ayet‬, ‪#‎resimliayet‬, ‪#‎meal‬, ‪#‎kuran‬, ‪#‎quran‬, ‪#‎gök‬, ‪#‎sema‬

"Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi! Allah, onların kendisini bırakıp da hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz bilir. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. İşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir." Ankebut Suresi - 41-43. Ayet #Allah, #Peygamber, #Ankebut, #Sure, #Ayet, #örümcek, #ağı, #yuva, #mutlak…

"Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi! Allah, onların kendisini bırakıp da hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz bilir. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. İşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir." Ankebut Suresi - 41-43. Ayet #Allah, #Peygamber, #Ankebut, #Sure, #Ayet, #örümcek, #ağı, #yuva, #mutlak…

"Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır ve hayra da mani olurlar." Maun Suresi  #maun, #sure, #din, #religion, #Allah, #god, #resimliayet, #yalancı, #yetim, #yoksul, #namaz, #gösteriş, #peygamber, #muhammed, #mohammed, #kuran, #quran, #hayır

"Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır ve hayra da mani olurlar." Maun Suresi #maun, #sure, #din, #religion, #Allah, #god, #resimliayet, #yalancı, #yetim, #yoksul, #namaz, #gösteriş, #peygamber, #muhammed, #mohammed, #kuran, #quran, #hayır

Pinterest
Search