Pinterest
Sultanahmet (or Blue) Mosque built 1609-1616 in Istanbul, Turkey.

*TURKEY ~ Sultanahmet (or Blue) Mosque interior and ceiling, was built in Istanbul (?stanbul), in the present-day Republic of Turkey.

18th century, gilt silver religious stand (alam) in the form of the Hand of Fatima

century, gilt silver religious stand (alam) in the form of the Hand of Fatima. From the Deccan Region

AYETEL KÜRSÜ VEKFİ ( 330 AD. AYETEL KÜRSÜ KAPSAR )

AYETEL KÜRSÜ VEKFİ ( 330 AD. AYETEL KÜRSÜ KAPSAR )

Persian talisman. According to The New Inquiry, “a brass amulet to render its bearer more attractive and help her capture and subdue a lover. The lover is symbolized here as a beast of burden.” Middle East Cuts

Ancient Persian talisman: a brass amulet to render its bearer more attractive and help her capture and subdue a lover. The lover is symbolized here as a beast of burden.

İsmi Azam Tılsımı - Gizli İlimler Sitesi

İsmi Azam Tılsımı - Gizli İlimler Sitesi

Türk Kozmolojisi-Nefis bir Türk Selçuklu Şifa Tası. Gökyüzündeki İzdüşümü Ejderha Takımyıldızı olan takımyıldızlar resimlenmiş. Lupus, Akrep, Yılancı takımyıldızları. Şifa düğümü, evreni çevirdiğine inanılan Çift Ejder figürünün kuyruğu olarak düşünülmüş.

Türk Kozmolojisi-Nefis bir Türk Selçuklu Şifa Tası. Gökyüzündeki İzdüşümü Ejderha Takımyıldızı olan takımyıldızlar resimlenmiş. Lupus, Akrep, Yılancı takımyıldızları. Şifa düğümü, evreni çevirdiğine inanılan Çift Ejder figürünün kuyruğu olarak düşünülmüş.

DİVRİĞİ ULUCAMİ TAMGA MOTİFLERİ:Divriği şifahanesi Ulu cami.

DİVRİĞİ ULUCAMİ TAMGA MOTİFLERİ:Divriği şifahanesi Ulu cami.

Semavî birtakım güçlerin, arzî güçlerle birleşerek garip, olağandışı işler yapması şeklinde tarif edilir (et-Tânevî, Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn, 2/927). Elmalılı Hamdi Yazır, tılsımın, Hz. İbrahim a.s’ın kavmi olan Keldanîler’in yaptığı sihir türü o...

Tılsımlar ve Özellikleri

Semavî birtakım güçlerin, arzî güçlerle birleşerek garip, olağandışı işler yapması şeklinde tarif edilir (et-Tânevî, Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn, 2/927). Elmalılı Hamdi Yazır, tılsımın, Hz. İbrahim a.s’ın kavmi olan Keldanîler’in yaptığı sihir türü o...

Amazing no word for it,Like a map to the mind and soul (Pharyah)

Rüyada Melek Görmek İçin

A set of animated angel wings made with After Effects. Sorry about the low quality, I had to compress it brutally to bring the size down Angel Wings -Animated-

Pentagram Poster #wiccan #spells #spiritual #metaphysical #witchcraft #altar #occult #magic

The Pentagram Poster with Multiple depictions of the pentagram and history. Also Invoking and Banishing signs. Quote from poster. The pentagram has had .