EVLİYALAR

13 Pins1 Followers
Ashab-ı Bedir | MURAT GÖKÇE

Ashab-ı Bedir | MURAT GÖKÇE

İŞTE ERTUĞRUL GAZİNİN EN ÇOK SEVDİĞİM SÖZÜ - SITKI OKUR - Google+

İŞTE ERTUĞRUL GAZİNİN EN ÇOK SEVDİĞİM SÖZÜ - SITKI OKUR - Google+

Abdul Qadir Al Geylani and Ahmed er Rifai - Pirs of the Ansari Sufi Order

Abdul Qadir Al Geylani and Ahmed er Rifai - Pirs of the Ansari Sufi Order

A hair divides what is false.. - Omar Khayyam

Earth Could Not Answer by Adelaide Hanscom, a photographic illustration from The Rubaiyat of Omar Khayyam

Halid Bağdadî -Halidiye adını Zia-ûd Dîn Mevlânâ Muhammad Khâlid-î Bağdâdî'den alır. İslâm dinine bağlı bir Sünnî tarîkat olan Nakşibendilik'in en yaygın kollarından biridir. Türkiye'de etkinlik gösteren Nakşibendi şeyhleri genellikle Halidî'dir.

Halid Bağdadî -Halidiye adını Zia-ûd Dîn Mevlânâ Muhammad Khâlid-î Bağdâdî'den alır. İslâm dinine bağlı bir Sünnî tarîkat olan Nakşibendilik'in en yaygın kollarından biridir. Türkiye'de etkinlik gösteren Nakşibendi şeyhleri genellikle Halidî'dir.

Şah-ı Nakşibendi Hazretleri  Cezbeye kapıldığım ilk zamanlardaydı. Bana bu yola nasıl giriyorsun? dendi. Benim dediğim ve dilediğim olmak şartıyla dedim. Bizim dediğimiz ve dilediğimiz olur hitabı geldi. Buna dayanamam. Benim dediğim olursa, bu yola adım atarım, yoksa bu yola giremem dedim. Bu iki kere tekrar etti. Sonra beni bıraktılar. On beş gün durgun halde kaldım. Büyük bir ümitsizliğe kapılırken, bana “Senin dilediğin olur” buyruldu.

Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Cezbeye kapıldığım ilk zamanlardaydı. Bana bu yola nasıl giriyorsun? dendi. Benim dediğim ve dilediğim olmak şartıyla dedim. Bizim dediğimiz ve dilediğimiz olur hitabı geldi. Buna dayanamam. Benim dediğim olursa, bu yola adım atarım, yoksa bu yola giremem dedim. Bu iki kere tekrar etti. Sonra beni bıraktılar. On beş gün durgun halde kaldım. Büyük bir ümitsizliğe kapılırken, bana “Senin dilediğin olur” buyruldu.

Şah Nakşibendi k.s.

Muawiyah- established the Umayyad Dynasty of the caliphate

ERENKÖY CEMAATİ - Erbilli Mehmet Esat Efendi'nin Erenköy'de aldığı köşk ile temelleri atıldı. Nakşibendi geleneği içerisinde yer alıyor. Esat'ın halifesi Mahmut Sami Ramazanoğlu tarafından cemaatleştirildi denebilir. Erenköy Grubu'nun liderliğini Osman Nuri Topbaş Hoca sürdürüyor. Ankara'da Muradiye Vakfı olarak biliniyorlar.

ERENKÖY CEMAATİ - Erbilli Mehmet Esat Efendi'nin Erenköy'de aldığı köşk ile temelleri atıldı. Nakşibendi geleneği içerisinde yer alıyor. Esat'ın halifesi Mahmut Sami Ramazanoğlu tarafından cemaatleştirildi denebilir. Erenköy Grubu'nun liderliğini Osman Nuri Topbaş Hoca sürdürüyor. Ankara'da Muradiye Vakfı olarak biliniyorlar.

Ebu'l Vefa el-Bağdadi - Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî, el-Kâkes veya el-Kürdî lakaplarıyla da bilinen Ebu'l Vefâ Tâcü'l-Ârifîn Seyyid Muhammed bin Muhammed Azîz el-Bağdâdî (d. 1026 - ö. 9 Aralık 1107), Vefâ’îyye tarikâtının kurcusudur. "Menâkıbnâme"’sinde Ali el-Mûrtezâ'nın soyundan bir seyyid olduğu kaydedilmiştir.1. İmam Ali 2. İmam Hüseyin 3. İmam Zeynülabidin 4. Seyyid Hüseyin 5. Seyyid Yahya

Ebu'l Vefa el-Bağdadi - Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî, el-Kâkes veya el-Kürdî lakaplarıyla da bilinen Ebu'l Vefâ Tâcü'l-Ârifîn Seyyid Muhammed bin Muhammed Azîz el-Bağdâdî (d. 1026 - ö. 9 Aralık 1107), Vefâ’îyye tarikâtının kurcusudur. "Menâkıbnâme"’sinde Ali el-Mûrtezâ'nın soyundan bir seyyid olduğu kaydedilmiştir.1. İmam Ali 2. İmam Hüseyin 3. İmam Zeynülabidin 4. Seyyid Hüseyin 5. Seyyid Yahya

Halid Bağdadî - Mevlânâ Halid-i Bağdadî (1779, Süleymaniye - 1827, Şam), Nakşibendi Halidiye yolunun öncüsü ünlü alîm ve mutasavvıftır. Irak'ta Süleymaniye'ye 8 km uzakta Karadağ kasabasında doğmuştur. 1813-1823 yılları arasında Bağdat'ta yaşamış ve Kadiri dergâhında eğitim görmüş bir Mevlevi'dir.

Halid Bağdadî - Mevlânâ Halid-i Bağdadî (1779, Süleymaniye - 1827, Şam), Nakşibendi Halidiye yolunun öncüsü ünlü alîm ve mutasavvıftır. Irak'ta Süleymaniye'ye 8 km uzakta Karadağ kasabasında doğmuştur. 1813-1823 yılları arasında Bağdat'ta yaşamış ve Kadiri dergâhında eğitim görmüş bir Mevlevi'dir.

İMAM ŞAMİL

İMAM ŞAMİL

22 Neyzen Tevfik

22 Neyzen Tevfik

İMAM ŞAMİL

İMAM ŞAMİL

Pinterest
Search