Nusret Colpan was a Turkish painter, architect and miniaturist, renowned for his paintings in Ottoman miniature style depicting cities around the world, particularly Istanbul.

Noah's Ark by Nusret – was a Turkish painter, architect and miniaturist, renowned for his paintings in Ottoman miniature style depicting cities around the world, particularly Istanbul.

IV. Murad devrinde (1623–1640) yapılan kadırgalar arasında bir tanesi vardı ki 3.120 mürettebatlı ve 150 toplu adeta bir devdi. 1827 de Navarin faciası ile Osmanlı donanması yakılınca, II. Mahmud süratle donanmayı yeniletti. Gemi mühendislerine inşa ettirttiği 1,400 mürettebatlı 124 toplu gemi vardı ki yeryüzünün en iyi harp gemisiydi, bir benzeri sadece İngiliz donanmasında vardı…

Minyatür - "Ey cemali gül yüzü bedr-i münir / Ey kamu düşmüşlere sen destgir"…

1

Pirate Woman, Keaton Henson, Sailing Ships, Tall Ships, Cruise Ships, Steampunk Pirate, Art Paintings, Terraria, Istanbul

http://www.berkeozkok.com/altinoran/wp-content/uploads/2013/04/Cezayir-Kalyonu.jpg

http://www.berkeozkok.com/altinoran/wp-content/uploads/2013/04/Cezayir-Kalyonu.jpg

1

Top: A Venetian “Mavna” ship. Below: An Ottoman “Goke” ship belonging to the Bayezid II reign Topkapi Palace Museum Library, Revan fol.

1

Arabian Nights, Miniatures, Miniature, Minis

osmanli_denizcilik

osmanli_denizcilik

Pinterest
Search