Gözde Karaman

Gözde Karaman

...ya da ilkbaharsan, yolun başındaysan, asla vazgeçme...