Handan Akciğer

Handan Akciğer

Zerdüşt'ten..."Düşüncenin yaratılmasında,birbirinin ikizi iki cevher vardır.Biri iyilik,biri kötülük,hem düşüncede,hem konuşmada.Bilge kişi iyiliği seçer,işte,d