Türk Hattatları

Türk Hat Sanatının Üstadlarının Hayat Hikayeleri ve Eserleri
160 Pinler97 Takipçi
Hattat Mahmud Yazır: Hayatı ve Eserleri Daha Fazla Bilgi İçin Sitemizi Ziyaret Edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Mahmud Yazır: Hayatı ve Eserleri Daha Fazla Bilgi İçin Sitemizi Ziyaret Edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Şeyh Ali Sırrı Efendi: Hayatı ve Eserleri  Şeceresi baba cihetinden Eşrefzâde-i Rûmî ve ana cihetinden de Niyâzî-i Mısrî hulefâsından Şeyh Ahmedü’l-gazzî’ye uzanan Şeyh Alî Sırrî Efendi, Bursa, Setbaşı’ndaki Şa’bâni dergâhının şeyhi Gâlib E…

Hattat Şeyh Ali Sırrı Efendi: Hayatı ve Eserleri Şeceresi baba cihetinden Eşrefzâde-i Rûmî ve ana cihetinden de Niyâzî-i Mısrî hulefâsından Şeyh Ahmedü’l-gazzî’ye uzanan Şeyh Alî Sırrî Efendi, Bursa, Setbaşı’ndaki Şa’bâni dergâhının şeyhi Gâlib E…

Şeyh Alî Sırrî Efendi – Hattatlar Sofası

Şeyh Alî Sırrî Efendi – Hattatlar Sofası

Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’nin şâkirdânından olan Mehmed Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattaki kudretini ispât edince hocasının ardından Çenberlitaş’taki Bezm-i âlem Vâlide Sultan Mektebi’ne yazı hocası o…

Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’nin şâkirdânından olan Mehmed Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattaki kudretini ispât edince hocasının ardından Çenberlitaş’taki Bezm-i âlem Vâlide Sultan Mektebi’ne yazı hocası o…

Hattat Abbas Kemal Efendi: Hayatı ve Eserleri  Kerküklü olan Abbâs Kemâl Efendi’nin tarih-i velâdeti, İstanbul’a ne zaman geldiği ve eğitimi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Beşiktaş’taki Yahyâ Efendi Kütüphânesi’nde H. 1275/M. 1858…

Hattat Abbas Kemal Efendi: Hayatı ve Eserleri Kerküklü olan Abbâs Kemâl Efendi’nin tarih-i velâdeti, İstanbul’a ne zaman geldiği ve eğitimi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Beşiktaş’taki Yahyâ Efendi Kütüphânesi’nde H. 1275/M. 1858…

Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886 senesinde Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğan Kâmil Ülgen üç yaşında geldiği İstanbul’da ibtidâ’î ve rüşdî tahsîli…

Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886 senesinde Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğan Kâmil Ülgen üç yaşında geldiği İstanbul’da ibtidâ’î ve rüşdî tahsîli…

Hattat Kamil Ülgen: Hayatı ve Eserleri  Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886 senesinde Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğan Kâmil Ülgen üç yaşında geldiği İstanbul’da ibtidâ’î ve rüşdî tahsîli…

Hattat Kamil Ülgen: Hayatı ve Eserleri Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886 senesinde Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğan Kâmil Ülgen üç yaşında geldiği İstanbul’da ibtidâ’î ve rüşdî tahsîli…

İsmâ‘il Zühdî Ağa – Hattatlar Sofası

İsmâ‘il Zühdî Ağa – Hattatlar Sofası

Hattat Macid Ayral Şehremâneti Zıbhiye(Mezbaha) İdâresi Müdürü Zühdî Bey’in oğlu olarak R. 29 Mart 1307/M. 11 Nisan 1891 tarihinde İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuş olan Mâcid Ayral, ilk tahsîlini Beylerbeyi’ndeki Mekte…

Hattat Macid Ayral Şehremâneti Zıbhiye(Mezbaha) İdâresi Müdürü Zühdî Bey’in oğlu olarak R. 29 Mart 1307/M. 11 Nisan 1891 tarihinde İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuş olan Mâcid Ayral, ilk tahsîlini Beylerbeyi’ndeki Mekte…

Hattat Kürtzade İbrahim Efendi: Hayatı ve Eserleri  Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, Cami-i Kebîr imâmı, hattâtînden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuş ve ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamlamıştır. Daha …

Hattat Kürtzade İbrahim Efendi: Hayatı ve Eserleri Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, Cami-i Kebîr imâmı, hattâtînden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuş ve ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamlamıştır. Daha …

Pinterest
Ara