Böyük Türk ailəmiz...

Böyük Türk ailəmiz...

GökTürkçe (KökTürükçe): KökTürükçe Kelime Örnekleri

GökTürkçe (KökTürükçe): KökTürükçe Kelime Örnekleri ﴾Ͳ؁؆؇؈؏ؑؓ؟ؤئةدهٌّ٘ٚ٣٭ڠکڪګڬڭڮگڰڱڲڳڴۜ۝۞ۼݯݰݱݲૐṨ‎ℂℌ℗℘ℛℝ℮ℰ⒯⒴Ⓒⓐ◉◬◭ﭼﰠﰡﰳﰴﱇﱎﱑﱒﱔﱞﱷﱸﲂﲴﳀﳐﶊﶺﷲ﷽ﻄﻈ*अतभमाि☮::::ﷺ♔❥♡ ♤✤❦♡ ✿⊱╮☼ ☾ ﴿

Göktürk Alfabesi

Something I have noticed some time before. How come the Nordic Runes are SO SIMILAR to the Turkic.

Ottoman Empire, Ottomans, Harems

*

Ottoman Empire, Muslim, Ottomans, Science, Education, Viajes, Quotation

https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

Bir Zamanlar, Allah, Palestine, Quran, Muslim, Ottomans, Quote, Education, Culture

Ottomans

Pinterest
Search