Miletos, Turkey, Ionic temple of Goddess Athena - Miletos of minor Asia - First half of 5th Century BC

Miletos (or Miletus) in Anatolia, Turkey, GREEK built Ionic temple of Goddess Athena - Asia Minor - First half of Century BC

Mermer heykel detayı, Miletus, Roma Devri, m.s. 2. yy.. İstanbul Arkeoloji Müzeleri / Marble statue detail, Miletus, Roman period, 2. century a.d...  İstanbul Archaeology Museum

Mermer heykel detayı, Miletus, Roma Devri, m.s. 2. yy.. İstanbul Arkeoloji Müzeleri / Marble statue detail, Miletus, Roman period, 2. century a.d... İstanbul Archaeology Museum

Miletus: Pure White Fine Wool

Paul's Missionary Journey - Part Assos to Miletus

Pinterest
Search