Selçuklular, Ortadoğu'da devletler kurarak 300 yıl boyunca egemen olmuş, Oğuzların Kınık boyundan bir hanedandır. Adı, hanedanın kurucusu Selçuk Bey'den gelir. Göçebe Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname'de yelkeni keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır. Selçukluların kurduğu devletlerin ilki, Büyük Selçuklu Devleti'dir. Bu devlet daha sonra Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları,Suriye Selçukluları ve Irak Selçukluları…

Selçuklular, Ortadoğu'da devletler kurarak 300 yıl boyunca egemen olmuş, Oğuzların Kınık boyundan bir hanedandır. Adı, hanedanın kurucusu Selçuk Bey'den gelir. Göçebe Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname'de yelkeni keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır. Selçukluların kurduğu devletlerin ilki, Büyük Selçuklu Devleti'dir. Bu devlet daha sonra Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları,Suriye Selçukluları ve Irak Selçukluları…

Siberian people   ~          shamanism

Peoples of the North, Siberia and Far East of the Russian Federation

Map of Oghuz Branch of Turkic Languages

Map of Oghuz Branch of Turkic Languages [770 x 481]

Post with 5384 views. Map of Oghuz Branch of Turkic Languages x

Turkic Nation

Iran, Afghanistan, and Central Asia

Türkistan ve Azerbaycan Türklerinin Osmanlıya, Kurtuluş Savaşına ve Cumhuriyete Katkıları (Pek az bilinen gerçekler) Abdulvahap KARA Türkistan Türkleri Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı'na ve yeni Türk Devletinin kuruluşuna kayıtsız ve ilgisiz kalmamışlardır. 1917 yılında Çarlık Rusyasını yıkan Bolşeviklerin estirdiği hürriyet havasında kendi milli devletlerini kurma gayret ve sıkıntısı içinde olan Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Tatar ve Azerbaycan Türkleri başlangıcından itibaren…

Türkiye ve Kazakistan Kardeşliği

Map of the distribution of the Uralic, Altaic, and Yukaghir languages. [3245x2036]

Linguistic map of the Altaic, Turkic and Uralic languages (en) - Turanism - Wikipedia, the free encyclopedia

türk dilleri, turkish languages

The Yakut (or Sakha, or Saxa) people themselves are exceptional in several regards. Unlike most other indigenous groups of Siberia, they expanded in both .

Chuvash history by Shooroomboos

Chuvash history by Shoora Shooroomboos (Shoormboos)

Chuvash history by Shooroomboos

Chuvash history by Shoora Shooroomboos (Shoormboos)

Chuvash history by Shooroomboos

Chuvash history by Shoora Shooroomboos (Shoormboos)

Turkic Chuvash history by Shooroomboos

Turkic Chuvash history by Shooroomboos

http://i.imgur.com/pbSqYE3.jpg

"Four" in European languages

Pinterest
Search