Kovalent bağ

Kovalent bağ nedir? Bu makalede kovalent bağın özelliklerini ve örneklerini keşfedin. Kimya konusunda daha fazla bilgi edinin ve kovalent bağları anlamaya başlayın.
apolar ve polar kovalent bağın gösterimi

Apolar Kovalent Bağ: Bağı yapan atomların elektronegatiflikleri eşitse meydana gelen bağ çeşididir. Yani iki atomda elektronu aynı şiddetle çeker ve elektron üzerinde kutupsuz bir çekim meydana gelir. Aynı cins iki ametal atomunun birleşmesiyle meydana gelir. Polar Kovalent Bağ: İki farklı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Farklı atomlar oldukları için oluşan elektronegativite farkı, atomlardan elektronegativitesi yüksek olanın kısmi negatif, diğerinin kısmi pozitif yüklenmesini…

Avatar
Bikifi