Roma rakamları

Roma rakamları hakkında ilginç bilgileri keşfedin. Roma rakamlarıyla ilgili tarihçe, kullanım alanları ve daha fazlası için Pinterest'teki en iyi fikirleri inceleyin.
SAY SİSTEMİ: Roma (rum) rəqəmləri Large Printable Numbers, Roman Numerals Chart, Roman Numeral Tattoos, Number Chart, Roman Numbers, Flashcards For Kids, Printable Chart, Printable Numbers, Cat Recipes

Roma (rum) rəqəmləri

Ən geniş yayılan və hazırda da sıra sayı kimi istifadə edilən rəqəmlər toplusundan biri də Roma rəqəmləridir. Qədim Romada uğurlu say sistemini yaratmaq üçün ilkin prinsipə uyğun, əl işarələrindən istifadə olunub: I (bir) – barmağın, V (beş) – əlin (əlin barmaqlarının sayı), X (on) – alt-üst formada dayanan əllərin işarəsidir; L (əlli), C (yüz), D (beş yüz) və M (min) isə həmin sayların adlarının baş hərfi ilə formalaşıb. Roma rəqəmlərinin minə qədər artımı artıq say sisteminin daha təkmil…

Avatar
Qorxmaz Huseynov

Related interests