Sanat tarihi dersleri

Sanat tarihi dersleri için en iyi fikirleri keşfedin. Sanatın zengin dünyasını keşfetmek ve daha fazla bilgi edinmek için bugün kaydolun.
Okuma Atlası Sanat: Fovizm History, Art, Sculpture, Art Movement, Art Movements, Art Teaching, Sculpture Art, Book Cover, Useful Information

Akımın adı, 1905’te Paris’te açılan Güz Salonu hakkında eleştir men Louis Vauxcelles’in yazdığı bir makaleden kaynaklanır. Sergi de Marque adlı bir sanatçının klasik doğrultudaki bir heykeli, çok canlı renkleri olan Camoin, Flandrin, Matisse, Marquet, Rouault gibi sanatçıların imzalarını taşıyan tabloların sergilendiği bir salonda yer alıyordu: Vauxcelles, Gil Blase gazetesinde sergiyle ilgili olarak şunları yazmıştı: “Bu büstün saflığı, yalın tonların cümbüşü arasında insana şaşkınlık…

AvatarA
ASYA GÖKOĞLU
Okuma Atlası Sanat: Art Nouveau Glasgow, Darmstadt, York, Art Nouveau, Sanat, Resim, Grafik, Ama, Nouveau

Uluslararası Bir Akım XIX. yy’ın ikinci yarısında gerek Avrupa’da, gerek ABD’de Ortaçağ dönemine duyulan ilgi, ar nuvonun ortaya çıkmasına ön ayak oldu. Böylece, Ortaçağ katedrallerinin sütun başlıklarını yontmuş heykelcileri örnek alan bazı sanatçılar, bir yandan yeni malzemelerle farklı biçimler yaratırken, diğer yandan doğayı yeniden gözlemlemeye ve taklit etmeye koyuldular. Fransız mimar ve kuramcı Eugéne Viollet-le-Duc, 1863’ten 1872’ye kadar yayımlanan «Mimarlık Üzerine Konuşmalar»…

Avatar
Bülent Berksan
Okuma Atlası Sanat: İzlenimcilik History, Sanat, Manet, Resim, Berthe Morisot, Edouard Manet, Ama, Mora, Chatou

İzlenimcilik Louis Leroy 25 nisan 1874’te bir mizah gazetesinde, fotoğrafçı Nadar’ın eski atölyelerinde bir grup genç sanatçı tarafından açılan bir serginin değerlendirmesini yaparken, aslında «belirsiz» bulduğu ve ancak bir «izlenim» yaratma olarak kabul ettiği bir resim sanatını, daha iyi karalayabilmek için, sözüm ona savunuyormuş gibi yapar: Leroy’a rağmen, bu kapalı eleştiri, ışığı temel bir plastik öğe durumuna getiren ve XIX. yy’ın gerçekçiliği ile sürtüşmeksizin XX. yy’daki gerçekten…

Avatar
Bülent Berksan

Dada Hareketi Bir Fransızca-Almanca sözlüğünün arasına sokulan bir mektup açac...

Avatar
Yasemin Taşkın