When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Felsefe

Collection by İlayda

14 
Pins
 Philosophy Books, English Vocabulary Words, Meaningful Words, Slogan, My Books, Self, Study, Faith, Science

Cynicism Kinizm

Sokratesçi Kiniklerin kurduğu kuşkuculuk akımıdır. Kinizme göre, insan kendi kendisine dayanmalıdır, ki erdemli, yani kendine yetebilen bir kişi olabilsin. Mülkiyet, aile, din benzeri değer ve yargıları reddeder. Mutluluğa ancak erdemle ulaşılacağını ve bu erdemin de dünyevi hazları yadsımakla mümkün olabileceğini savunurlar.

 Philosophy Books, Meaningful Words, Albert Einstein, Infographic, Self, Typography, Study, Faith, Letters

Absurdism Absurdizm

Absurdism Absurdizm Hayatın ve dünyanın varlık amacını araştırmanın; gereksiz ve sonuçsuz olacağını savunur. Yaşamın absürd (saçma, uyumsuz) olması intihara sürüklediği kadar dindarda yaptığı söylenir.

 Minimalist Poster Design, Timeline Infographic, The Secret Book, Psychology, Personal Development, Science, Teaching, Motivation, Education

Ekstropy Extropi

Ekstropy Extropi İnsanın durumunu sürekli iyileşebileceğini savunan humanist felsefe. Extropianizm; İnsanın fizyolojik, teknolojik, kültürel gelişiminin bir sınırının olamayacağını ve sınırsız genişlemeyi savunur.

 Philosophy Books, Face Care, Cool Words, Infographic, Self, Typography, Study, Faith, Science

Altruism Özgecilik

Maddi ve manevi çıkar gözetmeksizin başkalarına yardımcı olmaya çalışan, bencillik karşıtı felsefedir Diğerkamlık veya elcilik vasıflı İnsanlar kendileri için olduğu kadar başkaları için de çalışmak, yorulmak ve emek sarfetmek zorundadır.

 Life Motto, Career Success, Self, Typography, Language, Study, Faith, Science, Letters

Finalism Erekçilik

Finalism Erekçilik İyi yada istenir olana dayandırılan, hedeflenen ahlaki felsefe. Teleoloji yarar yada ödev ilkeleri üzerine kurulur. Olayların yapılarına göre değil amaçlarına göre geliştiğine inanılır.

 English Vocabulary Words, The Secret Book, Philosophy, Infographic, Self, Typography, Faith, Science, Motivation

Absolutism Mutlakçılık

Absolutism Mutlakçılık Farklı bakış açılarının ya kesinlikle doğru yada kesinlikle yanlış oldugunu savunan siyaset felsefesidir. Tek otoritenin etrafında toplanıp, salt ve mutlak hükümlerin doğrultusunda feraha ulaşılacağına inanılmasıdır.

 Slogan, Vocabulary, Life Hacks, Self, Typography, Faith, Science, Letters, Graphic Design

Collectivism Kolektivizm

İnsanların doğası gereği birbirine bağımlı olduğunu savunan sosyal felsefe. Sosyal grubun odaklandığı kaynaşma, dayanışma ve aidiyet kavramlarının bireysel çıkarlardan üstün olmasıdır.

 Typography, Faith, Science, Graphic Design, Motivation, History, Words, Libros, Philosophy

Authoritarianism Otoriterlik

Otoriteryanizm; otoritenin idaresine itaat üzerine kurulu sosyal bir felsefedir. Bireysel özgürlüklerin olmadığı, mutlak itaate dayalı organizasyonlar genellikle siyasi çıkarlar için desteklenir.

 Logo Desing, Book Logo, Turkish Language, Branding, Important Facts, Travel Logo, Slogan, Philosophy, My Books

Dualism İkicilik

Düalizm birbirine indirgemeyen iki farklı gerçekliğin olduğunu savunan din felsefesidir. Tekçilik ve çokculuk felsefelerinden denge unsurunu öne çıkararak ayrılır.

 Life Motto, Interesting Information, Branding, Cool Words, Philosophy, Poetry, Self, Faith, Science

Emotivism Duyguculuk

Duyguların hayata yön vermesi gerektiğini savunan ahlak felsefesidir. Vicdan, töre, vahşet, saygı kavramlarının mucididir ve etik, mantık ilkelerini önemsemez.

 Constructivism, English Vocabulary Words, Cool Words, Philosophy, Infographic, Self, Typography, Faith, Science

Constructivism Oluşturmacılık

Konstrüktivizm; ileri teknoloji ve mühendisliğin mimaride kullanımıyla ortaya çıkan sanat felsefesidir. Bilgi özneden bağımsız değildir, özne bilgiyi kendi için öteki öznelerle etkileşimi sırasında oluşturur, oluşturduğu bilgiden kendi de çevresi de etkilenir.

 Book Lists, Philosophy, Self, Typography, Study, Faith, Science, Letters, Graphic Design

Empiricism Deneycilik

Sadece duyu ve deneylerle temellenen bilgiyi kabul eden bilim felsefesidir. Ampiriztler vahi ve dogmaya karşıdır, bilginin deneyimlerle kazanılması gerektiğini savunurlar.

 Cool Words, Literacy, Philosophy, Self, Faith, Motivation, Education, Books, Random Stuff

Capitalism Kapitalizm

Üretim, hizmet ve gelirin arz talep piyasasına göre yapılandığı ekonomi felsefesi. arzda ve talepteki denge kapitalizmin temel taşıdır ve geri kalan her şeyden daha çok önemsenir.