İslam Hocası

İslam Hocası

3 followers
·
0 followers
İslam Hocası
More ideas from İslam
islamhocasi - Oruc tutmanin yasak oldugu gunler

islamhocasi - Oruc tutmanin yasak oldugu gunler

islamhocasi - Oruc Tutmanin Mendup Oldugu Gunler

islamhocasi - Oruc Tutmanin Mendup Oldugu Gunler

Diş Doldurtma Mes’elesi Dişinin birazı çürümüş veya kırılmış olan kimsenin dişini doldurtması veya kaplatması câizdir. Ancak, zarûretsiz, süs için câiz değildir. Hanefî mezhebi müctehidlerinden İmam Muhammed’e (rah.) göre sallanan dişleri altın tel ile bağlatmak, düşen ve çıkarılan diş yerine altın diş takmak câizdir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’ye (rah.) göre ise altın ile kaplatmak câiz değil, gümüş ile câizdir. İmam Ebû Yusuf (rah.) da (bir rivâyette) İmam Muhammed (rah.) gibi buyurmuştur.

Diş Doldurtma Mes’elesi Dişinin birazı çürümüş veya kırılmış olan kimsenin dişini doldurtması veya kaplatması câizdir. Ancak, zarûretsiz, süs için câiz değildir. Hanefî mezhebi müctehidlerinden İmam Muhammed’e (rah.) göre sallanan dişleri altın tel ile bağlatmak, düşen ve çıkarılan diş yerine altın diş takmak câizdir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’ye (rah.) göre ise altın ile kaplatmak câiz değil, gümüş ile câizdir. İmam Ebû Yusuf (rah.) da (bir rivâyette) İmam Muhammed (rah.) gibi buyurmuştur.

Şükür Secdesi   397- Şükür secdesi, bir nimetin kazanılmasından veya bir felâket ve musibetin kalkmasından ve bunların benzeri işlerden dolayı kıbleye yönelerek tekbir alıp secdeye varmak, hamd ile tesbihde bulunup şükrettikten sonra, yine tekbir ile secdeden kalkmaktır. Bu da tilâvet secdesi gibidir.

Şükür Secdesi 397- Şükür secdesi, bir nimetin kazanılmasından veya bir felâket ve musibetin kalkmasından ve bunların benzeri işlerden dolayı kıbleye yönelerek tekbir alıp secdeye varmak, hamd ile tesbihde bulunup şükrettikten sonra, yine tekbir ile secdeden kalkmaktır. Bu da tilâvet secdesi gibidir.

Orucu Bozmayan Şeyler  1- Unutarak yemek, içmek ve cinsî münâsebette bulunmak, 2- Sırf bakmak veya düşünmekle meni gelmesi, 3- Uyurken ihtilâm olmak, 4- Meni gelmeksizin öpmek,  5- Hacâmat olmak  6- Ağza gelen balgamı yutmak,  7- Burnuna inen akıntıyı yutmak,  8- Kulağına su kaçmak,  9- Dişleri arasında kalan nohuttan küçük bir şeyi yemek,  10- Elinde olmayarak (çok dahi olsa) kusmak,  11- Sürme çekmek,  12- Gıybet etmek, 13- Göze ilaç damlatmak.

Orucu Bozmayan Şeyler 1- Unutarak yemek, içmek ve cinsî münâsebette bulunmak, 2- Sırf bakmak veya düşünmekle meni gelmesi, 3- Uyurken ihtilâm olmak, 4- Meni gelmeksizin öpmek, 5- Hacâmat olmak 6- Ağza gelen balgamı yutmak, 7- Burnuna inen akıntıyı yutmak, 8- Kulağına su kaçmak, 9- Dişleri arasında kalan nohuttan küçük bir şeyi yemek, 10- Elinde olmayarak (çok dahi olsa) kusmak, 11- Sürme çekmek, 12- Gıybet etmek, 13- Göze ilaç damlatmak.

Orucu Bozup Kazâ ve Keffâret İcabettiren Şeyler  1- Bilerek yemek-içmek  2- Bilerek cinsî münâsebette bulunmak, 3- Bilerek sigara içmek, 4- Gıybet ettikten sonra, orucunun bozulduğunu zannedip bilerek orucu bozmak,  5- Eşinin veya sevdiği bir kimsenin tükrüğünü yutmak, Yukarıda sayılanlardan birini yapan kimse bozduğu orucu kazâ eder ve keffâret olarak da ara vermeden iki ay oruç tutar.

Orucu Bozup Kazâ ve Keffâret İcabettiren Şeyler 1- Bilerek yemek-içmek 2- Bilerek cinsî münâsebette bulunmak, 3- Bilerek sigara içmek, 4- Gıybet ettikten sonra, orucunun bozulduğunu zannedip bilerek orucu bozmak, 5- Eşinin veya sevdiği bir kimsenin tükrüğünü yutmak, Yukarıda sayılanlardan birini yapan kimse bozduğu orucu kazâ eder ve keffâret olarak da ara vermeden iki ay oruç tutar.

ORUCUN KISIMLARI Oruç altı kısımdır:  1- Farz, 2- Vâcip,  3- Sünnet,  4- Mendûp,  5- Nâfile,  6- Mekrûh.

ORUCUN KISIMLARI Oruç altı kısımdır: 1- Farz, 2- Vâcip, 3- Sünnet, 4- Mendûp, 5- Nâfile, 6- Mekrûh.

ORUÇ  Oruç, ibadet niyetiyle imsaktan güneş batıncaya kadar hiç bir şey yememek, içmemek ve cinsî münâsebette bulunmamaktır. oruç ile ilgili görsel sonucu ORUCUN FARZLARI 1- Niyet etmek  2- Niyette orucun ilk ve son vaktini bilmek,  3- İkinci fecirden (imsaktan) itibaren güneş batıncaya kadar, orucu bozan şeylerden kendini tutmaktır.  Oruca başlama zamanına “imsak”, orucu açmaya da “iftâr” denir

ORUÇ Oruç, ibadet niyetiyle imsaktan güneş batıncaya kadar hiç bir şey yememek, içmemek ve cinsî münâsebette bulunmamaktır. oruç ile ilgili görsel sonucu ORUCUN FARZLARI 1- Niyet etmek 2- Niyette orucun ilk ve son vaktini bilmek, 3- İkinci fecirden (imsaktan) itibaren güneş batıncaya kadar, orucu bozan şeylerden kendini tutmaktır. Oruca başlama zamanına “imsak”, orucu açmaya da “iftâr” denir

ÎMÂNIN DEVAMININ ŞARTLARI Îmânı muhafaza hususunda bütün müminlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi lazımdır: 1- Gaybe inanmak. Gayb, beş duygu ile anlaşılamayan şeylerdir. Allâh, melek, cennet, cehennem ve cin gibi.  2- Helâlin helâl olduğuna inanmak. Yani helâl şeylere haram dememek.  3- Haramın haram olduğuna inanmak. Yani haram olan şeylere helâl dememek. Meselâ: Bira dâhil alkollü içkilere, faize ve diğer haram olan şeylere helâl dememek.  4- Dâimâ Allâh’dan korkmak.  5…

ÎMÂNIN DEVAMININ ŞARTLARI Îmânı muhafaza hususunda bütün müminlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi lazımdır: 1- Gaybe inanmak. Gayb, beş duygu ile anlaşılamayan şeylerdir. Allâh, melek, cennet, cehennem ve cin gibi. 2- Helâlin helâl olduğuna inanmak. Yani helâl şeylere haram dememek. 3- Haramın haram olduğuna inanmak. Yani haram olan şeylere helâl dememek. Meselâ: Bira dâhil alkollü içkilere, faize ve diğer haram olan şeylere helâl dememek. 4- Dâimâ Allâh’dan korkmak. 5…

KADER Kader, ilâhî programdır; ezelden ebede kadar hayır ve şer–iyi kötü– meydana gelecek bütün hâdiseler hakkında Cenâb-ı Hakk’ın kendi ilmi îcâbı bilip irâde ve takdir buyurmasıdır.

KADER Kader, ilâhî programdır; ezelden ebede kadar hayır ve şer–iyi kötü– meydana gelecek bütün hâdiseler hakkında Cenâb-ı Hakk’ın kendi ilmi îcâbı bilip irâde ve takdir buyurmasıdır.

KADER VE KAZÂYA ÎMÂN Îmânın altıncı şartı kadere inanmaktır. Kader ve kazâ meselesi bazan zor anlaşıldığından, kolay kavrayabilmek için, önce insandaki irâde-i cüz’iyye’yi îzâh edelim.

KADER VE KAZÂYA ÎMÂN Îmânın altıncı şartı kadere inanmaktır. Kader ve kazâ meselesi bazan zor anlaşıldığından, kolay kavrayabilmek için, önce insandaki irâde-i cüz’iyye’yi îzâh edelim.

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) HAYATI Peygamberimizin Mübârek Ecdâdı:  Peygamberimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. İsmâil’in sülâlesinden olan Adnân’a kadar babası Ab dullah tarafından dedeleri şöyledir: Hz. Muhammed (s.a.v.), Abdullah, Abdülmutta lib, Hâşim, Abdimenâf, Kusay, Kilâb, Mürre, Ka’b, Lüey, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizâr, Me’ad ve Adnân haz retleridir.  Peygamberimizin annesi Amine tarafından dedeleri: Hz. Muhammed (s.a.v.), Âmine…

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) HAYATI Peygamberimizin Mübârek Ecdâdı: Peygamberimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. İsmâil’in sülâlesinden olan Adnân’a kadar babası Ab dullah tarafından dedeleri şöyledir: Hz. Muhammed (s.a.v.), Abdullah, Abdülmutta lib, Hâşim, Abdimenâf, Kusay, Kilâb, Mürre, Ka’b, Lüey, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizâr, Me’ad ve Adnân haz retleridir. Peygamberimizin annesi Amine tarafından dedeleri: Hz. Muhammed (s.a.v.), Âmine…

PEYGAMBERLERE ÎMÂN Îmânın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk’ın, dinini; emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönder diği seçilmiş zâtlardır.  Peygamberler insanları, Allâh’a şirk koşmak ve puta tapmak gibi dalâletlerden kurtar maya, inananları hem dünyada hem de âhirette saâ dete erdirmeye vesiledirler. İnsanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetersiz olduğundan Hazreti Allâh, kullarının ebedî saadeti ve doğru yolu…

PEYGAMBERLERE ÎMÂN Îmânın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk’ın, dinini; emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönder diği seçilmiş zâtlardır. Peygamberler insanları, Allâh’a şirk koşmak ve puta tapmak gibi dalâletlerden kurtar maya, inananları hem dünyada hem de âhirette saâ dete erdirmeye vesiledirler. İnsanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetersiz olduğundan Hazreti Allâh, kullarının ebedî saadeti ve doğru yolu…

KİTAPLARA ÎMÂN Îmânın üçüncü şartı kitaplara inanmaktır. Cenâb-ı Hak, kendi iradelerini, emirlerini, nehiyleri ni, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir.  Cebrâil (a.s.) vasıtası ile peygamberlere vahiy olarak gönderilen kitap ve suhufun (sayfaların) adedi 104’tür.

Allah says in the Quran: "And the Messenger will say: '“O my Lord! My people have abandoned this Qur’an!”' The Prophet, pea.

MELEKLERE ÎMÂN Îmânın ikinci şartı meleklere inanmaktır. Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekil lere girebilen rûhânî ve latif varlıklardır.

MELEKLERE ÎMÂN Îmânın ikinci şartı meleklere inanmaktır. Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekil lere girebilen rûhânî ve latif varlıklardır.