İstanbul Ticaret Odası - Istanbul Chamber of Commerce

İstanbul Ticaret Odası - Istanbul Chamber of Commerce

İstanbul'daki kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu kurumdur.
İstanbul Ticaret Odası - Istanbul Chamber of Commerce