Ebrar Kadah
More ideas from Ebrar
Rồi sẽ có những buổi chiều như thế. Những buổi chiều lãng đãng trôi, lòng người mệt trong hoài nghi chất ngất, những buổi chiều ta chẳng buồn làm gì cả, chỉ muốn… lặng thinh.”

Rồi sẽ có những buổi chiều như thế. Những buổi chiều lãng đãng trôi, lòng người mệt trong hoài nghi chất ngất, những buổi chiều ta chẳng buồn làm gì cả, chỉ muốn… lặng thinh.”

*

This is a visual metaphor for a guy who's an insomniac. He has had sleepless nights counting sheeps. The flock of sheep and his face are more indications of him just counting a lot of sheep to try and get some sleep. anxiety over sleep