Esra Ercan

Esra Ercan

lisânı ağızda olanı değil, lisânı gönülde olanlara yâr et bizi... tebessümü simâsında olanı değil, tebessümü gönülde olanlara kat bizi... aşkı tende sananı deği
Esra Ercan