Kaya Koy

Kaya Koy

Kayakoy, Fethiye, Mugla. Turkey.