Şükrullah Kılıç

Şükrullah Kılıç

Şükrullah Kılıç
More ideas from Şükrullah
شمایل تو و هوش من!!!!**^

شمایل تو و هوش من!!!!**^

محمدرضا شفیعی کدکنی ●  اگر مى شد صدا را ديد چه گل هايى چه گل هايى که از باغ صداى تو به هر آواز مى شد  چيد اگر مى شد صدا را ديد #محمدرضا_شفیعی_کدکنی

محمدرضا شفیعی کدکنی ● اگر مى شد صدا را ديد چه گل هايى چه گل هايى که از باغ صداى تو به هر آواز مى شد چيد اگر مى شد صدا را ديد #محمدرضا_شفیعی_کدکنی

مولانا ⚫ مولوی ⚫

مولانا ⚫ مولوی ⚫

مولانا ● #مولانا #مولوي #مولوی #rumi

مولانا ● #مولانا #مولوي #مولوی #rumi