Gallery.ru / Фото #1 - кладовочка (что уже было и чего не было) - irisha-ira

ru / Ôîòî - êëàäîâî÷êà (÷òî óæå áûëî è ÷åãî íå áûëî) - irisha-ira

Beside The Seaside (Durene Jones) From Cross Stitch Gold N°130 July 2016 3 of 5

Beside The Seaside (Durene Jones) From Cross Stitch Gold July 2016 3 of 5

0ca520bf93dd72bddd5d54b7484e87a4.jpg 978×1.426 piksel

Serinin son parçası da, balıklı :) Designed and stitched by Filiz Türkocağı.

Pinterest
Search