Türk kadını eştir, Türk kadını anadır.., Türk kadını vakti geldiğinde en yiğit erkekten daha yiğittir ve önderdir.. Türk kadını, söz konusu vatan olunca beyinin yanında savaşçıdır.. Bu yüzdendir ki Türk ırkı, göç ettiği toprakları feth etmiş ve yurt kurmuş, devlet olmuştur.. Derler ki; "Ey Türk oğlu. suyu çaydan, kızı ırkından al" ki, soyunu bozma.. Kanını bozma.. İlmini, töreni bozma.. Irkından olmayan kız ile kurduğun yuva sana boy boy evlatlar verir ancak özünü değil, sözünü değil…

Türk kadını eştir, Türk kadını anadır.., Türk kadını vakti geldiğinde en yiğit erkekten daha yiğittir ve önderdir.. Türk kadını, söz konusu vatan olunca beyinin yanında savaşçıdır.. Bu yüzdendir ki Türk ırkı, göç ettiği toprakları feth etmiş ve yurt kurmuş, devlet olmuştur.. Derler ki; "Ey Türk oğlu. suyu çaydan, kızı ırkından al" ki, soyunu bozma.. Kanını bozma.. İlmini, töreni bozma.. Irkından olmayan kız ile kurduğun yuva sana boy boy evlatlar verir ancak özünü değil, sözünü değil…

Türk Altay destanlarındaki kadın kahraman Ochy Bala. Elinde Türk Ant Kadehi tutar. Diğeri ile Kılıcını. 16. yy. Türk Osmanlı kadını. Bir elinde Türk Ant Kadehi diğeri ile mendil Tutar. Türk İkonografik duruş şeklidir. Nuray Bilgili.

Türk Altay destanlarındaki kadın kahraman Ochy Bala. Elinde Türk Ant Kadehi tutar. Diğeri ile Kılıcını. 16. yy. Türk Osmanlı kadını. Bir elinde Türk Ant Kadehi diğeri ile mendil Tutar. Türk İkonografik duruş şeklidir. Nuray Bilgili.

Ey kahraman Türk Kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın. Başbuğ Atatürk..

Ey kahraman Türk Kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın. Başbuğ Atatürk..

Tarih Türklerde Başlar Türk milleti’nin tarihini incelerken atlanmaması gereken önemli bir detay vardır. “Türk kadını…” İlk çağlardan beri Türk kadını erkeğinden hiçbir dönem ayrı düşünülmemiş, her zaman erkeğin tamamlayıcı unsuru ve dengi olmuştur. Türk Tengricilik inancında kadının yeri yerin yedi kat yukarısı yani Tengri’nin yanıdır. han ile hatun yer ile gökün evlatlarıdır ve birbirlerinden ayrılamazlar… bu yüzden, kadın Türkler için kutsaldır. bu kutsallığı Türk mitolojisinin kadın…

Tarih Türklerde Başlar Türk milleti’nin tarihini incelerken atlanmaması gereken önemli bir detay vardır. “Türk kadını…” İlk çağlardan beri Türk kadını erkeğinden hiçbir dönem ayrı düşünülmemiş, her zaman erkeğin tamamlayıcı unsuru ve dengi olmuştur. Türk Tengricilik inancında kadının yeri yerin yedi kat yukarısı yani Tengri’nin yanıdır. han ile hatun yer ile gökün evlatlarıdır ve birbirlerinden ayrılamazlar… bu yüzden, kadın Türkler için kutsaldır. bu kutsallığı Türk mitolojisinin kadın…

Pinterest
Search