Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası  Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hatt-ı Ta’likin “Kazasker”i Mustafa İzzet Efendi

© Hafız Osman - KıtaKetebeli Sülüs ve nesih hatla kişinin kendi evinde namaz kılmasıyla ilgili Hadis-i Şerifler yazılı. Klasik tarzda altın kullanılarak hatayi motiflerle tezhiplenmiş. 20,5 x 25,5 cm.

© Hafız Osman - KıtaKetebeli Sülüs ve nesih hatla kişinin kendi evinde namaz kılmasıyla ilgili Hadis-i Şerifler yazılı. Klasik tarzda altın kullanılarak hatayi motiflerle tezhiplenmiş. 20,5 x 25,5 cm.

Hattat Kebecizade Mehmed Vasfi Efendi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası   Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Kebecizade Mehmed Vasfi Efendi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası Daha…

© Şekerzade Mehmed - Kıta - Hadis-i Şerîfler(Paylaşım için Nurullah Özdem’e teşekkür ederiz.)

© Şekerzade Mehmed - Kıta - Hadis-i Şerîfler(Paylaşım için Nurullah Özdem’e teşekkür ederiz.)

© Şekerzade Mehmed - Kıta - Hadis-i Şerîf(Paylaşım için Nurullah Özdem’e teşekkür ederiz.)

© Şekerzade Mehmed - Kıta - Hadis-i Şerîf(Paylaşım için Nurullah Özdem’e teşekkür ederiz.)

Hattat Mustafa Kütahi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası   Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Mustafa Kütahi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Seyyid Mehmed Nuri-i Mısri  Nesebi Hazret-i Muhammed’e kadar uzanan Seyyid Mehmed Nûrî Efendi aslen Kudüslü olmakla birlikte, genç yaşında göçmüş olduğu Kahire’de hayli müddet ikamet etmiş olduğundan, medrese eğitimi için git…

Seyyid Mehmed Nûrî-i Mısrî

Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’nin şâkirdânından olan Mehmed Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattaki kudretini ispât edince hocasının ardından Çenberlitaş’taki Bezm-i âlem Vâlide Sultan Mektebi’ne yazı hocası o…

Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’nin şâkirdânından olan Mehmed Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattaki kudretini ispât edince hocasının ardından Çenberlitaş’taki Bezm-i âlem Vâlide Sultan Mektebi’ne yazı hocası o…

Hattat Nazif Bey'in Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası: Allah Veliyyü't-Tevfik ve Hüve Nime'r-refik   Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Nazif Bey'in Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası: Allah Veliyyü't-Tevfik ve Hüve Nime'r-refik Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Pinterest
Search