Sülüs-Nesih

© Hafız Osman - KıtaKetebeli Sülüs ve nesih hatla kişinin kendi evinde namaz kılmasıyla ilgili Hadis-i Şerifler yazılı. Klasik tarzda altın kullanılarak hatayi motiflerle tezhiplenmiş. 20,5 x 25,5 cm.

© Hafız Osman - KıtaKetebeli Sülüs ve nesih hatla kişinin kendi evinde namaz kılmasıyla ilgili Hadis-i Şerifler yazılı. Klasik tarzda altın kullanılarak hatayi motiflerle tezhiplenmiş. 20,5 x 25,5 cm.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası  Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Kebecizade Mehmed Vasfi Efendi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası   Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Kebecizade Mehmed Vasfi Efendi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

© Şekerzade Mehmed - Kıta - Hadis-i Şerîfler(Paylaşım için Nurullah Özdem’e teşekkür ederiz.)

© Şekerzade Mehmed - Kıta - Hadis-i Şerîfler(Paylaşım için Nurullah Özdem’e teşekkür ederiz.)

Hattat Konyalı Ebubekir Raşid Efendi  Türk hat san‘atında daha ziyâde Hâfız Osman’ın mukallidi olarak iştihâr etmiş olan Ebû-bekir Râşid Efendi, Mehmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup Konya’da doğmuştur. Nitekim memleketine nisbetle…

Hattat Konyalı Ebubekir Raşid Efendi Türk hat san‘atında daha ziyâde Hâfız Osman’ın mukallidi olarak iştihâr etmiş olan Ebû-bekir Râşid Efendi, Mehmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup Konya’da doğmuştur. Nitekim memleketine nisbetle…

© Şekerzade Mehmed - Kıta - Hadis-i Şerîf(Paylaşım için Nurullah Özdem’e teşekkür ederiz.)

© Şekerzade Mehmed - Kıta - Hadis-i Şerîf(Paylaşım için Nurullah Özdem’e teşekkür ederiz.)

Hattat Seyyid Mehmed Nuri-i Mısri  Nesebi Hazret-i Muhammed’e kadar uzanan Seyyid Mehmed Nûrî Efendi aslen Kudüslü olmakla birlikte, genç yaşında göçmüş olduğu Kahire’de hayli müddet ikamet etmiş olduğundan, medrese eğitimi için git…

Hattat Seyyid Mehmed Nuri-i Mısri Nesebi Hazret-i Muhammed’e kadar uzanan Seyyid Mehmed Nûrî Efendi aslen Kudüslü olmakla birlikte, genç yaşında göçmüş olduğu Kahire’de hayli müddet ikamet etmiş olduğundan, medrese eğitimi için git…

Hattat Seyyid Osman Efendi: Hayatı ve Eserleri  Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Seyyid Osman Efendi: Hayatı ve Eserleri Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Mustafa Kütahi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası   Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Mustafa Kütahi'nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt'ası Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’nin şâkirdânından olan Mehmed Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattaki kudretini ispât edince hocasının ardından Çenberlitaş’taki Bezm-i âlem Vâlide Sultan Mektebi’ne yazı hocası o…

Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’nin şâkirdânından olan Mehmed Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattaki kudretini ispât edince hocasının ardından Çenberlitaş’taki Bezm-i âlem Vâlide Sultan Mektebi’ne yazı hocası o…

Pinterest
Ara