Diseño y confección de maqueta para un spa de terapia relajante en las faldas de la Cruz de San Antonio de Escazú. La configuración corresponde a las visuales del sitio, una curva que recibe desde la cruz y otra que se presenta como un mirador hacia...

Diseño y confección de maqueta para un spa de terapia relajante en las faldas de la Cruz de San Antonio de Escazú. La configuración corresponde a las visuales del sitio, una curva que recibe desde la cruz y otra que se presenta como un mirador hacia...

Seems like something I'd draw, SO MANY Circles.  Eskisehir Hotel and Spa / GAD Architecture

Gallery of Eskisehir Hotel and Spa / GAD Architecture - 25

G

Boot Camp (for Chosen Ones) plan : A and I - Gatehouses B, C, D - Living spaces E, F - Gyms G, H - hospitals 2 - for girls and boys Chosen 4 - for women and men Watchers

Resort masterplan - EA|Kittitian hill, St. Kitts, Caribbean, Cottage design, Hill side Development

Resort masterplan - EA|Kittitian hill, St. Kitts, Caribbean, Cottage design, Hill side Development

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Đài Sơn

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Đài Sơn

HP. CÔNG TRÌNH NGHỈ DƯỠNG VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ CẢNH QUAN Lương Thuỳ Khê MSSV 105101 05374 Huỳnh Thanh Giang MSSV 105101 04922 Nguyễn Ngọc Hữu MSSV 105101 053…

HP. CÔNG TRÌNH NGHỈ DƯỠNG VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ CẢNH QUAN Lương Thuỳ Khê MSSV 105101 05374 Huỳnh Thanh Giang MSSV 105101 04922 Nguyễn Ngọc Hữu MSSV 105101 053…

1. Sapa Jade Hill Resort Vừa mới xuất hiện 1, 2 tháng gần đây, thậm chí không gian tổng quan của khu resort này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng Sapa Jade Hill Resort đã kịp trở thành hiện tượng thôi thúch biết bao người đến với Sapa.S apa Jade Hill Resort được …

1. Sapa Jade Hill Resort Vừa mới xuất hiện 1, 2 tháng gần đây, thậm chí không gian tổng quan của khu resort này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng Sapa Jade Hill Resort đã kịp trở thành hiện tượng thôi thúch biết bao người đến với Sapa.S apa Jade Hill Resort được …

Nội thất sang trọng bên trong siêu du thuyền sang trọng nhất châu Á

Adventures of the Seas inside stateroom tour. The area was very roomy and very well laid out.

Pinterest
Search