Hat

201 Pinler71 Takipçi
Arabic Calligraphy: Allaho Akbar (الله اكبر)

Arabic Calligraphy: Allaho Akbar (الله اكبر)

Âb-ı hayat akar gider Dağı taşı yıkar gider Bu dünya bir penceredir Her gelen bakar gider (Hattat: Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman)

Âb-ı hayat akar gider Dağı taşı yıkar gider Bu dünya bir penceredir Her gelen bakar gider (Hattat: Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman)

Hattan Şefik Bey Son devir Osmanlı hat sanatının, istisnasız en ma’ruf isimlerinden biri olan Şefîk Bey’in asıl ismi Mehmed’dir. Dîvân-ı Hümâyûn Dâ’iresi’nde Tahvîl Kalemi hulefâsından Sebzî Efendizâde …

Hattan Şefik Bey Son devir Osmanlı hat sanatının, istisnasız en ma’ruf isimlerinden biri olan Şefîk Bey’in asıl ismi Mehmed’dir. Dîvân-ı Hümâyûn Dâ’iresi’nde Tahvîl Kalemi hulefâsından Sebzî Efendizâde …

© Kazasker Mustafa İzzet - Levha - Ayet-i Kerîmeler H.1258 (1842) tarihli. “O gün ki, ne mal, ne evlad fayda vermez. Ancak, Allah’a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer)” (Şuara Sûresi, 88-89.ayetler). Ebrulu bordür: Necmeddin Okyay.

© Kazasker Mustafa İzzet - Levha - Ayet-i Kerîmeler H.1258 (1842) tarihli. “O gün ki, ne mal, ne evlad fayda vermez. Ancak, Allah’a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer)” (Şuara Sûresi, 88-89.ayetler). Ebrulu bordür: Necmeddin Okyay.

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol Şefkat ve merhamette güneş gibi ol…

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol Şefkat ve merhamette güneş gibi ol…

Mülk-i dünyâ kimseye kalmaz sonu ber-bâd olur Ey Muhibbi şöyle farzet kim Süleymân olmuşum (son kelime de tereddüt ettim)Süleyman olmuşuz okudum ... smile ifade simgesi Ey Muhibbi farzet ki Süleyman(as) olmuşsun ne çıkar dünya mülkü kimseye kalmaz sonu berbat olur.) ketebehu el-fakir tilmız Hulusi güfire lehuma 1387

Mülk-i dünyâ kimseye kalmaz sonu ber-bâd olur Ey Muhibbi şöyle farzet kim Süleymân olmuşum (son kelime de tereddüt ettim)Süleyman olmuşuz okudum ... smile ifade simgesi Ey Muhibbi farzet ki Süleyman(as) olmuşsun ne çıkar dünya mülkü kimseye kalmaz sonu berbat olur.) ketebehu el-fakir tilmız Hulusi güfire lehuma 1387

Hakk’dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes Aç gözün merdâne bak Allâh bes bâkî heves * Kande akl-ı kasîrin kande hayâl-i vasl-ı dost Mürg-i Ankâ'yı şikâr etmek ola mı bir meges * Mâye-i ömrü yeter ednâya harc et her zamân Matlab-ı a'lâyı bulmak kasdın eyle her nefes * Ey hevâ-yı nefse düşmüş gaflet ehli derd-mend Tut elin bir kâmilin bulmak dilersen dest-res * Bahr-ı irfânda yedi deryâ değil bir katrece Kande kaldı ey Hüdâyî Nil ü Ceyhûn u Ares **** Azîz Mahmûd Hüdâyî ****

Hakk’dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes Aç gözün merdâne bak Allâh bes bâkî heves * Kande akl-ı kasîrin kande hayâl-i vasl-ı dost Mürg-i Ankâ'yı şikâr etmek ola mı bir meges * Mâye-i ömrü yeter ednâya harc et her zamân Matlab-ı a'lâyı bulmak kasdın eyle her nefes * Ey hevâ-yı nefse düşmüş gaflet ehli derd-mend Tut elin bir kâmilin bulmak dilersen dest-res * Bahr-ı irfânda yedi deryâ değil bir katrece Kande kaldı ey Hüdâyî Nil ü Ceyhûn u Ares **** Azîz Mahmûd Hüdâyî ****

© Tahsin Kurt - Ayet-el Kürsî

© Tahsin Kurt - Ayet-el Kürsî

Zahmetin noktasını şükür ve sabır ile sil Rahmetin mütebessim yüzünü aynı şeyde bil . . .

Zahmetin noktasını şükür ve sabır ile sil Rahmetin mütebessim yüzünü aynı şeyde bil . . .

Yürü deryâ-dil olub eyle tahammül zîrâ / Rûzigârın önüne düşmeyen âdem yorulur

Yürü deryâ-dil olub eyle tahammül zîrâ / Rûzigârın önüne düşmeyen âdem yorulur

Pinterest
Ara