GökTürkçe (KökTürükçe): KökTürükçe Kelime Örnekleri

GökTürkçe (KökTürükçe): KökTürükçe Kelime Örnekleri ﴾Ͳ؁؆؇؈؏ؑؓ؟ؤئةدهٌّ٘ٚ٣٭ڠکڪګڬڭڮگڰڱڲڳڴۜ۝۞ۼݯݰݱݲૐṨ‎ℂℌ℗℘ℛℝ℮ℰ⒯⒴Ⓒⓐ◉◬◭ﭼﰠﰡﰳﰴﱇﱎﱑﱒﱔﱞﱷﱸﲂﲴﳀﳐﶊﶺﷲ﷽ﻄﻈ*अतभमाि☮::::ﷺ♔❥♡ ♤✤❦♡ ✿⊱╮☼ ☾ ﴿

Piri Reis- Ottoman Turk admiral and chartographer whose charts reveal that rather more was known of world geography during Christopher Columbus's time than is commonly realized.

Piri Reis: Ottoman Turk admiral and chartographer whose charts reveal that rather more was known of world geography during Christopher Columbus's time than is commonly realized.

Evrenbilim, Kozmoloji, Türk Kozmolojisi, Türk Mitolojisi, Türk Mitoloji Karakterleri, Türk Efsaneleri, Destanlar, Ön Türkler, Damgalar, Kültür

Evrenbilim, Kozmoloji, Türk Kozmolojisi, Türk Mitolojisi, Türk Mitoloji Karakterleri, Türk Efsaneleri, Destanlar, Ön Türkler, Damgalar, Kültür

Çepni Boyu Türkleri'nin kurmuş olduğu devlet ve beylikler Danışmentliler Devleti Tacettinoğulları Beyliği Hacıemiroğulları Beyliği Karesioğulları Beyliği Kubatoğulları Beyliği Çepni Boyu Türkleri'nin kuruluşunda rol aldığı ve/veya tarihinde etkin rol oynadığı büyük imparatorluklar Büyük Selçuklu İmparatorluğu(Anadolu'nun fethi ve Türk-İslam yurdu haline getirilmesi) Safevi İmparatorluğu(Kuruluş, Ordu) Osmanlı İmparatorluğu(Trabzon’un fethi ve Doğu Karadeniz’in Türkleştirilip…

Çepni Boyu Türkleri'nin kurmuş olduğu devlet ve beylikler Danışmentliler Devleti Tacettinoğulları Beyliği Hacıemiroğulları Beyliği Karesioğulları Beyliği Kubatoğulları Beyliği Çepni Boyu Türkleri'nin kuruluşunda rol aldığı ve/veya tarihinde etkin rol oynadığı büyük imparatorluklar Büyük Selçuklu İmparatorluğu(Anadolu'nun fethi ve Türk-İslam yurdu haline getirilmesi) Safevi İmparatorluğu(Kuruluş, Ordu) Osmanlı İmparatorluğu(Trabzon’un fethi ve Doğu Karadeniz’in Türkleştirilip…

Çepni Boyu Çepni Boyu, 24 Oğuz Boyundan birisidir. Boyun genel özelliği; "Nerde yagu(düşman) görse orda savaşır." olarak belirtilmiş olup, Çepni kelimesi "asi, atılgan, yiğit, mert, cesur ve savaşçı" anlamında da kullanılmıştır. Çepnilerin, Üçoklar kolundan Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan gelmiş oldukları kabul edilir. Çepniler, Anadolu'ya gelen ilk boylardan birisidir. Bu ülkenin Türkleşip, İslamlaşmasında en mühim rolü oynamışlardır. Danışmentli Devleti'ni kuran Çepniler üç tane…

Çepni Boyu Çepni Boyu, 24 Oğuz Boyundan birisidir. Boyun genel özelliği; "Nerde yagu(düşman) görse orda savaşır." olarak belirtilmiş olup, Çepni kelimesi "asi, atılgan, yiğit, mert, cesur ve savaşçı" anlamında da kullanılmıştır. Çepnilerin, Üçoklar kolundan Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan gelmiş oldukları kabul edilir. Çepniler, Anadolu'ya gelen ilk boylardan birisidir. Bu ülkenin Türkleşip, İslamlaşmasında en mühim rolü oynamışlardır. Danışmentli Devleti'ni kuran Çepniler üç tane…

Çepni Beği Emiroğlu İpsiz Recep Emice

Çepni Beği Emiroğlu İpsiz Recep Emice

Çepni - Uyanış

Çepni - Uyanış

Pinterest
Search