Istanbul | Turkey

Istanbul is the largest city in the Middle East and contains nearly active mosques. This is a list of three of the most amazing mosques in Istanbul.

Sultanahmet from Hagia Sophia - Istanbul, Turkey

30 famous places that you MUST see Sultanahmet (Blue Mosque) from Hagia Sophia, Istanbul, Turkey CHECK

Hobyar Câmi; Hoca Hobyar tarafından 1473 senesinde yaptırılmıştır. Fakat zamanla tahrîp olmuş ve büyük postâne'nin inşâsı döneminde Mi'mâr Vedad Bey tarafından yeni baştan inşâ edilmiştir. Tek kubbeli olan câmi' dönemin en güzel çinileri ile süslüdür. Vakıf tahrîr defterinde Hoca Hobyar'ın 1477 senesinde tasdîk edilen vakfiyesinde toplam 2300 akçelik gelirinin bu mescidle Cerrahpaşa'da bulunan ikinci mescidine bırakmış olduğu görülmektedir. İmamlara 60 akçe, müezzinlere 40 akçe aylık tahsîs…

Hobyar Câmi; Hoca Hobyar tarafından 1473 senesinde yaptırılmıştır. Fakat zamanla tahrîp olmuş ve büyük postâne'nin inşâsı döneminde Mi'mâr Vedad Bey tarafından yeni baştan inşâ edilmiştir. Tek kubbeli olan câmi' dönemin en güzel çinileri ile süslüdür. Vakıf tahrîr defterinde Hoca Hobyar'ın 1477 senesinde tasdîk edilen vakfiyesinde toplam 2300 akçelik gelirinin bu mescidle Cerrahpaşa'da bulunan ikinci mescidine bırakmış olduğu görülmektedir. İmamlara 60 akçe, müezzinlere 40 akçe aylık tahsîs…

1902-Ayasofya ana kubbe ve çevresinden genel görünüm

1902-Ayasofya ana kubbe ve çevresinden genel görünüm

Pinterest
Search