Sufi, Horoscopes, Karma, Allah, Poetry, Universe, Literature, Quotation, Zodiac Signs

Doormat, Poem, Universe, Creative, Quotation, Poems, Poetry, Hallway Rug

Sufi, Poem, Horoscopes, Words, Literature, Deko, Quotation, Poems, Zodiac Signs

Sufi

Palestine, Sufi, Words

Sufi, Heaven, Freedom, Arya, Liberty, Sky, Political Freedom, Paradise

Söz cük ler

Söz cük ler

Sufi

Sufi

Sufi, Book, Words, Books

Sufi, Poem, Poems, Poetry

dilhûn. Kederli, içi kan ağlayan anlamlarına gelen farsça sözcük. Telaffuzu, ahengi ile içeriği hoş uyumlu olup kullanmanız tavsiye edilir. Mihnet-i dünyâ ile dilhûn olan bir ben miyem, tîr-i gamla sinesi mecruh olan bir ben miyem. - Yahyâzâde Âsaf (Kaynak: Instagram - sufisozluk) #türkçe #türkçedili #bilgi #kelime #kelimeler #anlam #özet #kökeni #güzel #güzelkelimeler #bazıkelimelerçokgüzel #lügat #doğrutürkçe

dilhûn. Kederli, içi kan ağlayan anlamlarına gelen farsça sözcük. Telaffuzu, ahengi ile içeriği hoş uyumlu olup kullanmanız tavsiye edilir. Mihnet-i dünyâ ile dilhûn olan bir ben miyem, tîr-i gamla sinesi mecruh olan bir ben miyem. - Yahyâzâde Âsaf (Kaynak: Instagram - sufisozluk) #türkçe #türkçedili #bilgi #kelime #kelimeler #anlam #özet #kökeni #güzel #güzelkelimeler #bazıkelimelerçokgüzel #lügat #doğrutürkçe

Sufi, Freedom, Poem, Allah, Quotation, Liberty, Political Freedom, Poems, Poetry

Doormat, Sufi, Forget, Romanticism, Hallway Rug

Sufi

Sufi, Doormat, Hallway Rug

Pinterest
Search