Osmanlı Mezar Taşları

336 Pins
 3mo
there is a stone statue with writing on it
a stone statue with writing on it sitting in the middle of a sidewalk next to a building
Türkiye. Konya. Üçler mezarlığı
an old cemetery with white marble and intricate carvings on the front, side and back sides
an intricately carved stone with arabic writing on it
the headstones of many jewish and american celebratorys are shown in this cemetery
a person in white gloves writing on a stone
two large stone pillars sitting in the middle of a cemetery with people looking at them
Vefa hazire
İncircibaba mezartaşı
İncircibaba mezartaşı
an old tombstone with writing on it and a tree next to it in the background
Bünyan'da Tarihi Mezar Taşları - Dervişağazade Mehmed bin Hacı Kasım 1897
BÜNYAN 38 HABER: Bünyan'da Tarihi Mezar Taşları - Dervişağazade Meh...
an old photo of two stone headstones with arabic writing on them and flowers in the foreground
Ottoman Tombstones in Balchik Bulgaria 1971 Bulgaristan Balçık'da Osmanlı Mezar Taşları 1971 "Hüvel-Bâkî Beni kıl mağfiret ey Rabb-i Yezdân Bi-hakk-ı arş-ı a'zâm nûr-ı Kurân Gelib kabrimi ziyâret eden ihvân Edeler rûhuma bir Fâtiha ihsân!" http://bit.ly/2OTY4aM
purple flowers are in front of a grave
"Mezarımı derinde kazın, dar olsun. Altı lale, üstü de çimen bağ olsun." (foto:Özlem Akgül)
a stone cross with an ornate design on it's side and trees in the background
"Fa'tebirû yâ ulil ebsâr / Ey basîret sâhipleri, ibret alın!"[Sure-i Haşr, 2.] Mahmudî fesli, Mevlevî sikkeli, gül motifli ve Besmele-i Şerifle başlayan nadir bir şâhide örneği. Sikkenin sağ ve sol yanında ise Kelime-i Tevhid ibaresi yer alıyor. Cülûs Yolu, Eyüp Sultan'dan. (içerik: Nidayi sevim)
an old stone water fountain with carvings on it
Ali Nusret Bey(1): 1873 yılında Yenişehir'de doğdu. Şiirlerinde Nusret mahlasını kullandı. Şair Cenâb Şahâbeddîn'in dört yaş küçük kardeşi, şair Osman Fahri'nin ağabeyidir. Henüz üç yaşlarındayken babası Plevne'de şehit düştü. Rus bozgunundan sonra annesi ve ağabeyi ile beraber İstanbul'a geldiler. Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn mezunu. Ali Nusret askerlik yaparken de çeşitli görevlerde bulunmuştur ancak daha çok öğretmenlik yapmıştır. Emekli olduktan sonra da öğretmenlik mesleğine devam etti.
a website page with an image of a sculpture on it's side and the words consani mementoe mezzar
MEZARTAŞLARIMIZA BİLE GÖZ DİKMİŞLER... 1981 yılında İngiltere, Exeter'de bulunan ve 1257/1841 yıllarına ait bir İngiliz subayı tarafından bir hatıra olarak Konstantinopolis Üsküdar'dan getirilen "Muhammed Mustafa Raif Bey'in Mezar Taşı, 2012 yılında 2,750 sterline satılmış. (alıntı: mezar kitabeleri twitter)